Precizări

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se delimitează de informațiile postate pe internet care sugerează, în mod eronat, faptul că organizația profesională nu este o structură independentă. Din conducerea organizației, atât la nivel central cât și la nivel județean, fac parte doar asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali aleși, conform prevederilor Ordonanței 144/2008, de colegii lor din toate filialele organizației.
Consiliul Național al Ordinului, format din câte doi reprezentanți din partea filialelor județene, patru din partea filialei București și câte unul din partea ministerelor cu rețea sanitară proprie ia, cu majoritate de voturi, orice decizie privind activitatea organizației. Aceste decizii sunt postate doar pe site-ul oficial al Ordinului.