Prezentare Enursing-Rezultate Conferințe

3

 

Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar

Descarca Prezentare Enursing-rezultate Conferinte 09-2012

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing:Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.