Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Promovarea egalităţii de şanse- un pas spre dezvoltarea carierei femeilor

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 16 Octombrie 2014

 

Acces la egalitatea de şanse

-despre atelierele organizate in regiunea de Nord-Vest organizate în cadrul proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”-

Trăim într-o lume în care diferenţele există peste tot în jurul nostru: unii dintre noi sunt mai înalţi decât alţii, unii sunt femei, alţii bărbaţi, unii sunt mai bogaţi, au o stare materială mai bună, alţii nu reuşesc decât să-şi ducă traiul zilnic. Aceste diferenţe îşi pun amprenta pe modul în care fiecare dintre noi este cunoscut, privit, analizat de către ceilalţi, iar această cunoaştere operează, adesea, cu simplificări, cu şabloane, cu ceea ce este cunoscut sub numele de stereotipuri. Utilizarea acestor stereotipuri este un lucru firesc, până la un  punct: aşa funcţionează cunoaşterea umană, împarte în categorii, caută asemănări, operează cu simplificări, pentru că nu putem cunoaşte tot ce există pe lume, nu putem şti fiecare membru al unei categorii de persoane, de exemplu. Dincolo de aceste etichete/stereotipuri se ascund, însă, anumite atribute, anumite valorizări, de cele mai multe ori negative,  care le sunt asociate frecvent, şi care le transformă în ceea ce este cunoscut sub numele de prejudecată. Şi stereotipurile şi prejudecăţile se rezumă la a fi modalităţi simplificate şi chiar eronate, uneori, de a cunoaşte realitatea, oamenii de lângă noi, însă, de multe ori, nu se limitează doar la atât, ci sunt transpuse în plan comportamental, se materializează în interdicţii, negarea unor drepturi, diferenţieri care favorizează o categorie şi defavorizează alta, iar aceste comportamente sunt discriminări.

Acestea au fost primele noţiuni despre egalitatea de şanse cu care au luat contact femeile din domeniul sanitar, participante la cele cinci ateliere de lucru derulate în regiunea Nord-Vest (Bistriţa, Beclean, Baia Mare şi Zalău), în cadrul proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”. Atelierele de lucru reprezintă una dintre activităţile principale destinate atingerii obiectivului specific privind promovarea egalității de șanse pe piața muncii, care, alături de cel referitor la de diversificarea calificării femeilor participante, prin formarea ca baby-sitter și îngrijitori bătrâni, este destinat creșterii șanselor de integrare și menținere a femeilor în sfera profesională, astfel încât potenţialul şi abilităţile lor să fie valorificate în mod adecvat.

Explicarea modului în care inegalitățile de șanse între femei și bărbați iau naștere și sunt întreținute, precum și a unor noțiuni precum genul, stereotipul de gen și prejudecata de gen, au fost realizate într-o manieră interactivă, așa cum a fost, de altfel, întregul conținut al atelierelor: familia, școala, mass-media, au constituit, pe rând, subiect al analizei.

Odată familiarizate cu aceste noțiuni, s-a trecut la prezentarea unor aspecte referitoare la ce înseamnă inegalitatea de gen şi discriminarea de gen și cum se manifesta acestea pe piața muncii. Pentru aceasta, au fost prezentate definiții și exemple de discriminare de gen, au fost  analizate sferele în care aceste inegalități și discriminări apar și se manifestă (în educație, în politică, în mass-media etc.), au fost prezentate o serie de informații referitoare la cadrul legislativ care reglementează egalitatea de șanse și de gen, precum și instanțele/instituțiile cărora femeile li se pot adresa în situația în care consideră că sunt subiectul unui act discriminatoriu: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, inspectoratele teritoriale de muncă, sindicate, organizații cu caracter profesional (OAMGAMR). De asemenea, o parte importantă a fost dedicată analizării modalităților concrete în care se pot manifesta inegalitățile și discriminările de gen la locul de muncă: la angajare, în exercitarea unei profesii, în aprecierea activității profesionale desfășurate, la promovare. Pentru a face aceste informații cât mai accesibile și utile, ele au fost prezentate cu ajutorul unor exerciții sau a unor analize de situații. Un exemplu de asemenea modalitate interactivă de abordare a problematicii a constat în crearea unei situații ipotetice de interviu de angajare, în care unul dintre experții pentru egalitate de șanse a jucat rolul reprezentantului unei agenții de plasare pentru baby-sitter, iar una dintre participante, în mod voluntar, pe cel al persoanei chemate la interviu. Pe parcursul interviului, expertul a adresat în mod intenționat întrebări care se situează la limita sau chiar în zona hărțuirii/discriminării și, împreună cu participantele, întreaga situație a fost, apoi, analizată.

În finalul atelierelor, participantele au aflat ce înseamnă reconcilierea vieții de familie cu cea profesională și care sunt principalele aspecte de inegalitate din acest punct de vedere, pentru piața muncii din România, fiind dezbătute şi analizate aceste aspecte, dar și modul şi măsura în care ele afectează participantele la ateliere. Au fost date, de asemenea, exemple de bune practici şi de politici publice destinate reconcilierii vieţii private cu cea profesională şi au fost analizate împreună cu participantele, pentru a identifica modelele cele mai fiabile pentru sistemul medical.

Implicarea activă a participantelor, dar și a reprezentanților locali ai OAMGMAMR în organizare și desfășurarea acestor prime cinci ateliere au dovedit faptul că fixarea acestui obiectiv în cadrul proiectului nu este întâmplătoare și nici formală, ci poate conduce în mod real la înțelegerea de către femeile participante a rolului lor activ în crearea și dezvoltarea propriei cariere.

Articol realizat de Iilona Voicu, Expert Egalitate de Sanse

Persoane de contact din partea OAMGMAMR:

Vergilia Florea, Coordonator proiect, Telefon: 0745810772;

 Adriana Cârnu, Expert promovare, Telefon: 0724293493.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.