Propuneri la Proiectul normativelor de personal

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis Ministerului Sănătăţii un set de propuneri la Proiectul Ordinului privind normativele de personal.
Ordinul solicită Ministerului majorarea numărului de personal necesar supravegherii bolnavilor psihic şi, de asemenea, elaborarea unui nou normativ de personal care ar trebuit să conţină noi criterii, altele decât cele referitoare la numărul de paturi, potrivit normelor europene.
Alte propuneri se referă la:
-    definirea şi normarea separată în cadrul secţiilor de nou-născuţi a următoarelor sectoare: pentru nou-născuţi sănătoşi, pentru nou-născuţi ATI şi nou-născuţi prematur;
-    normarea personalului pe categorii de unităţi sanitare şi pe activităţi. De asemenea, Ordinul solicită stabilirea unui număr minim şi obligatoriu de personal, sub care nici o unitate sanitară să nu mai poate funcţiona;
-    normarea separată a registratorilor medicali din clinicile universitare şi nu în cadrul numărului de posturi de personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare sau în cadrul posturilor fixe generale, la compartimentul de evaluare şi statistică medicală;
-    o altă variantă de lucru pentru normarea personalului TESA pe categorii de spitale, în funcţie de numărul de paturi, astfel:
spitale sub 400 de paturi;
spitale între 400 şi 1000 de paturi;
spitale peste 1000 de paturi.
Ordinul a solicitat şi completarea unor articole din Proiectul privind normativele de personal ca, de exemplu, articolele 7 (2) şi 8.
La art. 7 (2) Ordinul a adăugat sau altor unităţi sanitare, astfel încât articolul să aibă următorul conţinut: La data aplicării prezentului normativ, personalul excedentar poate fi redistribuit în cadrul altor structuri sau altor unităţi sanitare, unde încadrarea cu personal este sub limita minimă a normativului.
Forma propusă pentru articolul 8 este următoarea: În funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, prin excepţia de la prevederea art.6, alin.(1), unităţile sanitare publice pot utiliza temporar un număr mai mic de posturi, cu acordul organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, în condiţiile acordării unui spor proporţional cu încărcarea suplimentară de sarcini“.