Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Propuneri pentru practica independentă

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2012

Până la finalul acestui an, Ordinul va înainta Ministerului Sănătății o propunere de modificare/completare a legislației privind practica independentă.
Grupul de lucru al Ordinului pentru tema practica independentă a asistenților medicali, format din 5 membri care lucrează la elaborarea propunerii, a conturat structura documentului, într-o primă versiune, astfel:
1. Cadrul general
2. Componente
3. Pachetul de servicii
4. Forma juridică
5. Autorizare și înregistrare
6. Documentație obligatorie
7. Cod deontologic specific pentru practica independentă
8. Dotare
Documentul, în actualul stadiu, descrie pe scurt conținutul fiecărui capitol. Astfel, Cadrul general se va referi atât la asistenții medicali generaliști, cât și la profesioniștii din celelalte specialități.
Capitolul Componente va cuprinde pachete de reglementări pentru toți asistenții medicali.
Pachetul de servicii va stabili ce servicii vor fi practicate în mod independent și ce servicii în mod delegat și va include o listă de servicii pe care asistenții le pot practica. Membrii Grupului de lucru au remarcat în cursul dezbaterilor la acest capitol faptul că este necesară o consultare cu alte Comisii ale Ordinului privind unitățile de competențe și a fost remarcat, ca un impediment pentru care va trebuie găsită o soluție, faptul că la diplomele asistenților medicali nu sunt eliberate anexe care să descrie competențele.
În ceea ce privește Forma juridică, este în analiză propunerea ca asistentul medical să fie titular de Centru de îngrijiri de sănătate sau asociat, de exemplu cu un cabinet de medic de familie.
Capitolul Autorizare și înregistrare va clarifica atât forma juridică, de exemplu a cabinetului, dacă această titulatură va fi aleasă, cât și condițiile în care vor fi acordate licența sau atestatul de practică independentă. Capitolul va descrie criteriile obligatorii pentru furnizarea de servicii în regim independent, precum studii, experiența profesională minimă, practica limitată etc.
Documentația obligatorie pentru furnizare de servicii în regim independent face referire, de exemplu, la tipurile și modelele de fișe ce se întocmesc pentru pacienți, la conținutul fiecărei fișe, la consimțăminte în cazurile în care sunt necesare. Membrii Grupului de lucru au subliniat faptul că trebuie atent considerate toate probabilitățile, astfel încât documentația să fie utilă în cazurile în care vor exista acuzații de culpă profesională. Documentația se va referi atât la organizarea și funcționarea cabinetului, cât și la îngrijiri (formulare, plan de îngrijire etc.) dar capitolul va specifica și toate standardele necesare pentru evaluarea furnizorilor de servicii în regim independent.
În ceea ce privește Dotarea, acest capitol va fi completat după întâlnirea Consiliului național al Ordinului din luna iunie.
Membrii Grupului de lucru au ajuns la această formulă după ce au fost elaborate și analizate, în urma unei documentări ample, un material centralizator al reglementarilor din România și unul al reglementărilor din statele Europei privind practica independentă a asistenților medicali.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.