Protocol cu pacienţii

Cea mai mare coaliţie a pacienţilor cronici din România, Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor colabora pentru a asigura protecţia pacienţilor şi, deopotrivă, a asistenţilor medicali şi moaşelor faţă de dezechilibrele cauzate în sistemul sanitar de subfinanţarea repetată.

Preşedintele COPAC, Cezar Irimia s-a întâlnit la sediul Ordinului cu Preşedintele OAMGMAMR, Mircea Timofte şi Vicepreşedintele Emil Buiga pentru a stabili cadrul general al protocolului. Domnul Irimia a subliniat foarte clar că pacienţii înţeleg faptul că subnormarea personalului medical şi lipsurile cauzate de subfinanţarea sistemului pot conduce la erori profesionale.

Domnul Irimia a precizat însă că nu crede că aceste erori sunt provocate de slaba pregătire a personalului, ci de imposibilitatea exercitării profesiei în condiţii optime. Preşedintele COPAC a considerat corectă sugestia membrilor Biroului Executiv prezenţi la întâlnire de a încerca medierea posibilelor neînţelegeri între pacienţii înscrişi în Coaliţie şi asistenţi medicali prin reprezentanţi ai celor două organizaţii.

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România reprezintă peste 2,5 milioane de pacienţi şi include 8 federaţii naţionale ale asociaţiilor pacienţilor cu afecţiuni cronice.