Raport de analiză a impactului activităților derulate în cadrul proiectului PROSANIT