Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Reconstituirea documentelor de studii

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2010

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis Ordinul privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenţilor cursurilor de echivalare cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii de Guvern nr. 797/1997.

Documentul îi priveşte pe absolvenţii care certifică absolvirea nivelului de învăţământ postliceal, absolvenţii de liceu sanitar, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, care au urmat şi promovat cursul cu durata de un an în vederea echivalării studiilor cu cele de nivel postliceal cărora nu li s-au eliberat astfel de acte de studii.
Absolvenţii pentru care există documente şcolare (cataloage, registre matricole etc.), eliberarea actelor de studii prevăzute anterior se face, la cerere, fără examen, de unităţile de învăţământ organizatoare ale examenului de absolvire a cursului cu durata de un an în vederea echivalării studiilor cu cele de nivel postliceal.

Absolvenţii pentru care nu există documente şcolare (cataloage, registre matricole etc.) privind parcurgerea cursului de echivalare cu durata de un an trebuie să participe la un examen de reconstituire a situaţiilor scolare. Aceştia vor susţine probe scrise la toate disciplinele cuprinse în planul de învăţământ pentru cursul de echivalare.
Asistenţii medicali care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare anterior anului 1996, primesc Diplomă de absolvire a şcolii postliceale de specialitate, conform reglementărilor legale în vigoare în acea perioadă, iar cei care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare în intervalul 1996 – 1999, primesc Certificat de absolvire a şcolii postliceale.
Eliberarea diplomei/certificatului de absolvire a Şcolii postliceale se face în baza următoarelor documente:

a. cererea solicitantului;
b. copia legalizată la notariat după certificatul de naştere;
c. copia legalizată la notariat după certificatul de căsătorie (dacă este cazul schimbării numelui);
d. copia legalizată la notariat a diplomei de bacalaureat a Liceului sanitar, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv;
e. copia legalizată la notariat a certificatului de calificare (atestat), obţinut la absolvirea Liceului sanitar, din care să reiasă susţinerea examenului de calificare;
f. adeverinţă de salariat şi vechime în profilul respectiv, la data înscrierii la cursul de echivalare sau copie după carnetul de muncă certificat de secretariatul unităţii de învăţământ;
g. copia adeverinţei eliberată de unitatea de învăţământ prin care se face dovada parcurgerii şi finalizării cursului de echivalare.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.