Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Regulament pentru sustinerea prezentarilor in cadrul Conferintei Nationale a OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 29 Iulie 2015

REGULAMENT PENTRU PREZENTĂRI

Primirea și înregistrarea prezentărilor are loc în perioada 1 -15 august 2015.

Prezentările vor fi acceptate NUMAI în format electronic.

Vor fi înregistrate și evaluate NUMAI prezentările trimise la adresa electronică.

oamgmamr.conferinta@yahoo.com

Comunicarea înregistrării prezentării, către autor – în termen de 5 zile de la data primirii acesteia de la autor.

Evaluarea prezentărilor și, după caz, comunicare cu autorul pentru modificări – în următoarele 10 zile de la data înregistrării.

Confirmarea accepării prezentării, către autor 14 zile de la data înregistrării.

Criterii a căror respectare este obligatorie:

În total prezentarea poate avea maxim 18 slide-uri. Orice prezentare cu un număr de slide-uri mai mare de 18 nu va fi acceptată.

–          Titlu – 1 slide

 • Titlu prezentare;
 • Nume și prenume autor/autori;
 • Filiala OAMGMAMR;

–          Structura  –  maxim 16 slide-uri

 • Justificare – 1 slide – obligatoriu, motivația alegerii temei prezentate, din perspectiva importanței sau relevanței în raport cu tema evenimentului;
 • Conținut – maxim 14 slide-uri (sau 15 dacă la concluzii se alocă 1 slide);
 • Concluzii – maxim 2 slide-uri.

Nu sunt admise abrevieri și acronime.

Este obligatorie folosirea de diacritice.

Nu este admisă folosirea de cuvinte netraduse din alte limbi, decât în cazuri general acceptate (interdicția traducerii unor denumiri, altele).

Documentul va fi redactat și salvat în Microsoft PowerPoint 97-2003 (*.ppt)

Recomandări

 

Textul va fi redactat conform normelor de prezentare lucrări în format PowerPoint, astfel:

 • Text – unitate de redactare: același font, stil și mărime  a literelor. În titlurile de slide literele pot fi mai mari decât în conținut (dar în toate titlurile de slide aceeași mărime);
 • Subtitlurile pot fi subliniate cu orice formă de subliniere (underline, bold, italic sau culoare), dar în mod unitar, toate subtitlurile de același nivel cu același mod de subliniere;
 • Folosirea de numere sau marcatoare (bullets) pentru listarea unor idei – se recomandă folosirea unitară pentru întreg documentul, sau a unui număr mic de simboluri;
 • Limita de cuvinte: numărul de cuvinte pe fiecare slide trebuie să fie cât mai mic, se folosesc de regulă/după caz cuvinte cheie, 5-6 rânduri cu 7-8 cuvinte pe rând, nu se folosesc propoziții sau fraze, se exclud verbele.
 • Este admisă și recomandată inserarea de grafice, schițe, tabele sau fotografii în text, după caz.

Termeni de referință

Trimiterea prezentării către Comitetul știintific al evenimentului este considerată accept al mediatizării participării ca autor la eveniment (nume și prenume, titlul lucrării, conținut).

Trimiterea prezentării către Comitetul știintific al evenimentului  constituie implicit confirmarea autenticității documentului ca aparținând autorului sau autorilor menționați, responsabilitatea privind eventale situații de plagiere fiind exclusiv a autorului principal.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a interveni asupra textului NUMAI pentru erori gramaticale sau de redactare minore.

În situația în care autorul nu respectă termenele și condițiile din Regulamentul pentru prezentări prezentarea respectivă poate fi descalificată, autorul este notificat, iar prezentarea nu va mai fi inclusă în programul evenimentului.

În cadrul evenimentului nu vor putea fi prezentate decât versiunile PPT care au fost evaluate de Comitetul știintific al evenimentului, conform termenelor și cerințelor stabilite în documentul Regulament pentru Prezentări. Nu vor fi admise versiuni modificate de autor ulterior termenului stabilit sau în timpul derulării evenimentului.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.