Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Rezultatele Adunării Generale a Rețelei autorităților competente pentru reglementarea profesiei de asistent medical și moașă

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 15 Septembrie 2017

Luni, 11 septembrie 2017, a avut loc la Madrid Adunarea Generală a Rețelei autorităților competente pentru reglementarea profesiei de asistent medical și moașă.

Obiectivul reuniunii a fost discutarea și agrearea unei poziții comune a membrilor rețelei privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii. Propunerea, publicată în luna ianuarie a.c. de către Comisia Europeană, urmărește să îmbunătățească furnizarea și accesul la serviciile profesionale pe teritoriul UE, prin prevenirea introducerii reglementării disproportionate. Actul european solicită statelor membre să efectueze un test de proporționalitate cuprinzător înainte de adoptarea sau modificarea normelor naționale privind serviciile profesionale.

Găzduit de Consiliul General al asistenților medicali din Spania, evenimentul a reunit reprezentanții autorităților competente  din UK, Franța, România, Portugalia, Spania, Cipru si Olanda. Reuniunea a fost prezidată de prof. Maximo Jurado Gonzalez, președintele Consiliului spaniol.

Reprezentanții participanți și-au manifestat îngrijorarea privind proiectul de directivă aflat în negociere la nivel european în special privind implicațiile art 6.4 al propunerii de directivă asupra marjei de flexibilitate naționale pentru reglementarea profesiei de asistent medical. Articolul 6.4 enumeră ca restricții în calea liberei circulații a serviciilor reglementări naționale în domenii precum etica profesională, înregistrarea obligatorie în registre naționale, competențele lingvistice, activități rezervate unor profesii. S-a apreciat astfel că aceste cerințe privind accesul la anumite profesii din sectorul îngrijirilor medicale nu pot fi interpretate ca fiind restrictive întrucât sunt măsuri care contribuie la protecția sănătății pacientului, la calitatea îngrijirilor și la siguranța clinică. Caracterul specific al îngrijirilor de sănătăte este consacrat atât în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (articolul 168), precum și în jurisprudența Curții de Justiție care recunoaște dreptul Statelor membre de a determina nivelul de protecție pe care doresc să îl acorde sănătății publice și modul în care acest nivel va fi atins.

20170911_110844

Au fost exprimate totodată în discuții nevoia de clarificare suplimentară a actului european considerat a avea un domeniu de aplicare extrem de larg și insuficient definit dar și chestiuni de împovărare administrativă a autorităților competente în cazul adoptării în forma actuală a actului european.

Președintele reuniunii a subliniat faptul că este nevoie de agrearea unei poziții de negociere flexibilă care să sprijine autoritățile competente în vederea unei aplicări specifice în domeniul medical întrucât în prezent doar Parlamentul European s-a pronunțat pentru excluderea profesiilor medicale reglementate de sub incidența prevederilor directivei, în timp ce Comisia Europeană susține cu fermitate textul actual iar Consiliul nu are ca miză de negociere acest punct.

Astfel, s-a agreat că o nouă propunere de poziție comună a Rețelei să fie transmisă în scurt timp, poziție care să reflecte și aspectele ridicate de statele participante la reuniunea de la Madrid. Se estimează că o nouă întâlnire pe subiect să fie convocată în perioada următoare, luând în considerare evoluția negocierilor.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.