Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Rezultatele întâlnirii Biroului Executiv FEPI de la București

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 31 Martie 2014

În decursul prezenţei la nivelul Comunităţii Europene, Federaţia Europeană a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical (FEPI) a construit o reţea amicală vastă cu Instituţiile şi organismele Uniunii, menţinând un contact strâns cu Directoratul General pentru Sănătate, Cercetare, Competiție, Piață Internă şi Servicii al Comisiei Europeane, cu numeroși membri ai Parlamentului European care prezintă un interes deosebit pentru profesia de asistent medical, fiind consultat regulat în probleme legate de profesiile liberale, în cea mai mare parte datorită apartenenţei la Consiliul European al Profesiilor Liberale (CEPLIS).

Un eveniment important din activitatea FEPI îl reprezintă întâlnirea Biroului Executiv  care a avut loc la București, în data de 14 martie 2014. Această  întâlnire de lucru  a fost organizată de către Mircea Timofte, Vicepreședinte FEPI, care a facilitat desfășurarea acestei ședințe în România. La întâlnirea Biroului executiv FEPI au participat președintele organizației croate de reglementare a profesiei HKMS- Dragica Simunec, vicepreședintele organizației din Italia, IPasvi- Gennaro Rocco, președintele ONI, organizația de reglementare din Franța- Didier Borniche, președintele consiliul elen de reglementare a profesiei de asistent medical ENE din Grecia- Lampros Bizas și consilierul pe probleme de politici, Theororos Koutroubas.

Au fost purtate discuții cu privire la pașii strategici necesari pentru dezvoltarea FEPI în 2014, evoluțiile în urma adoptării finale a Directivei privind calificările profesionale, cât și despre solicitarea Comisiei Europene de exprimare a interesului,prin care organizațiile și asociațiile profesionale reprezentative sunt invitate să-și exprime punctul de vedere în ceea ce privește introducerea Cardului Profesional European.

Reprezentanții FEPI au atras atenția atenția asupra celor 2 ani de transpunere a Directivei 2013/55/UE și despre necesitatea cooperării autorităților competente din Statele Membre cu  Guvernele, în ceea ce privește modalitatea de a transăune prevederile Directivei recunoașterii calificărilor profesionale în legislația națională.  Experții FEPI au recomandat ca în acest proces să se urmeze exemplul Angliei și Irlandei, care au organizat întâlniri cu autoritățile competente, pentru a stabili împreună care sunt pașii de urmat în transpunerea prevederilor Directivei 55/2014/UE în pachetul legislativ privind reglementarea profesiei. Reprezentanții FEPI au subliniat importanța colaborării cu DG Markt, cu Membrii Comisiei Europene cât și cu membrii Parlamentului European și continuarea activităților de lobby.

Un subiect intens dezbătut la nivel european este este cardul profesional, pe a cărui temă a fost organizată o conferință, în data de 12 februarie 2014, sub auspiciile Comisiei Europene. În cadrul acestei conferințe s-a subliniat importanța rolului pe care autăritățile competente din Statele Membre UE îl joacă în implementarea cardului, iar FEPI, care reprezintă vocea unei treimi din autoritățile competente din Europa, susține că doar acestea pot lua decizia finală în privința cardului profesional.

Pentru a continua procesul de consultare cu autorităților pe această temă, Comisia Europeană a invitat FEPI să facă parte din focus- grupul cu privire la cardul european. În cadrul ședinței de la București, membrii Comitetului Executiv  FEPI au desemnat-o pe Anne- Marie Ryan din Irlanda, să participe la următoarele întâlniri ale Comisiei, având în vedere expertiza acesteia în întreg procesul de modernizare a Directivei 36/2005/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale,care, în întâlnirile ce vor urma,  va exprima poziția FEPI cu privire la cardul profesional european.

FEPI este deschis și interesat de cardul profesional european și va demara un proces de consultare cu autoritățile de reglementare din celelalte state,  pentru a găsi modalități în care acesta se poate implementa și pentru a se ajunge la un consens cu părțile cu adevărat interesate.

Pentru a dezbate şi determina acţiunile FEPI în ceea ce privește legislaţia Europeană, președintele FEPI, Dragica Simunec, propune organizarea unor grupuri de lucru pe tema modificării și completării codului de etică și cu privire la Directiva serviiciilor, la care invită să participe experți din cadrul organizațiilor membre.

De asemena, o temă care interesează în mod deosebit FEPI este cea a registrelor naționale de evidență a membrilor și importanța pe care organizațiile de reglementare trebuie să o acorde în deținerea și implementarea acestor registre. Mircea Timofte, vicepreședinte FEPI, a subliniat, alături de reprezentantul organizației din Italia, beneficiile pe care le pot aduce registrele naționale, prin furnizarea statisticicilor solicitate de către alte instituții ale statului, prin informațiile complete cu privire la membri dar și prin creșterea vizibilității organizației. O propunere a FEPI este de a implementa pe viitor un registru comun european, pentru care se va solicita opinia celorlalte organizații de reglementare.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.