Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Rolul asistenților medicali în criză

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Aprilie 2012

Primele trei mari organizaţii internaţionale reprezentând asistenţi medicali şi moaşe trag un semnal de alarmă în ceea ce priveşte pericolul asupra sănătăţii la nivel global reprezentat de tendinţa guvernelor de a diminua fondurile alocate sectorului sănătate în actuala criză economică şi de a ignora rolul asistenţilor medicali şi al moaşelor.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali (ICN) şi Confederaţia Internaţională a Moaşelor au organizat o întâlnire la care au fost invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor de reglementare naţionale, asistenţi medicali guvernamentali şi ai asociaţiilor asistenţilor medicali şi moaşelor din 85 de state. La dezbateri a fost emis un Comunicat care va fi transmis tuturor guvernelor. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a fost invitat, de asemenea, la aceasta întâlnire.
Trei probleme cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi care s-ar putea agrava în următorii ani au fost pe ordinea de zi a întâlnirii: criza economică – impactul ei şi paşi de urmat; povara crescută a bolilor cronice şi consolidarea sistemelor de sănătate.

În ceea ce priveşte criza economică, dovezile sugerează că investiţia în sănătate este vitală pentru dezvoltarea economică şi reducerea sărăciei. Date din perioadele anterioare de recesiune economică indică faptul că priorităţile sănătăţii, cum ar fi sprijinirea capacităţii sistemelor de sănătate, reducerea morbidităţii şi mortalităţii mamei şi a copilului şi reducerea poverii bolilor cronice suferă din cauza subfinanţării.

Agravarea celor trei mai probleme poate fi prevenită în condiţiile în care guvernele nu diminuează fondurile destinate sănătăţii şi devin conştiente de rolul asistenţilor medicali şi al moaşelor. Asistenţii medicali şi moaşele pot să contribuie semnificativ la identificarea populaţiei vulnerabile şi a grupurilor de risc, monitorizând semnele impactelor negative asupra sistemelor de sănătate şi a indicatorilor cheie de sănătate, precum şi participând la consolidarea intervenţiilor în comunitate, care atenuează impactul sărăciei şi promovează prevenirea şi depistarea precoce a bolii.

Comunicatul emis de participanţii la întâlnire atrage atenţia guvernelor să un afecteze resursele necesare autorităţilor de reglementare de a pune în aplicare legislaţiile şi standardele de protecţie publică şi să un diminueze capacitatea autorităţilor de reglementare şi a instituţiilor de educaţie, din cauză că vor afectea negativ practica asistenţilor medicali şi a moaşelor şi vor pune în pericol siguranţa pacientului.

Criza economică globală şi deficitul forţei de muncă eficiente în asistenţa medicală şi obstetrică pun în pericol abilitatea multor ţări de a atinge obiectivele de dezvoltare propuse şi de a aborda problemele legate de bolile cronice. Acestea contribuie la inechităţi în sănătate, cu privire la populaţia în vârstă, adolescenţi, femei, nou-născuţi şi copii, povara bolilor asociate acestora şi accesul la servicii, atât în ţări cu venituri mici, cât şi în cele cu venit mare.

În privinţa rolului asistenţilor medicali şi a moaşelor în bolile cronice, cele trei mai organisme internaţionale şi participanţii la întâlnire solicită guvernelor ca asistenţii medicali şi moaşele sunt fie angajaţi în furnizarea îngrijirilor integrate, bazate pe drepturi şi centrate pe persoană şi să fie  poziţionaţi pentru a conduce în mod activ echipele interprofesionale. Iniţiativele de prevenire a bolilor, sprijinirea auto-îngrijirii şi responsabilizarea persoanelor cu boli cronice sunt intervenţii cheie în îmbunătăţirea sănătăţii şi a bunăstării populaţiei şi stau la baza domeniului de practică a asistenţilor medicali şi moaşelor.

Din acest motiv, concentrarea pe rolul asistenţilor medicali şi a moaşelor este vitală, ca şi concentrarea asupra determinanţilor sociali, culturali şi politici ai sănătăţii care ar putea destabiliza sănătatea socială şi individuală şi ar putea contribui la dezvoltarea bolilor cronice.

Consolidarea sistemelor de sănătate este capitolul din Comunicat în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali şi Confederaţia Internaţională a Moaşelor solicită guvernelor şi autorităţilor competente în mod deschis şi fără echivoc să angajeze asistenţii medicali şi moaşele în procesele de luare a deciziilor, pentru a evita consecinţe negative pe termen lung asupra sistemelor de sănătate, agravate de actuala criză economică.

În faţa reformei sistemelor de îngrijire a sănătăţii, la nivel global, asistenţii medicali şi moaşele trebuie să joace rolul de conducere în planificarea, dezvoltarea şi evaluarea politicilor şi serviciilor.

Aceasta ar putea include noi modele de furnizare a serviciilor de îngrijire a sănătăţii, roluri îmbunătăţite, funcţii şi responsabilităţi. Mai mult decât atât, pentru a atinge scopul furnizării unor servicii de îngrijire adecvate, integrate şi de calitate, sistemele de sănătate trebuie să fie, fără echivoc, bazate pe politicile de Îngrijirii Primare de Sănătate.

Pentru ca asistenţii medicali şi moaşele să asigure o conducere profesională, la cele mai eficiente şi înalte standarde de educaţie şi reglementare, este esenţială capacitatea de practică în cadrul domeniului de practică definit şi aplicat în toate domeniile de activitate.

Asistenţii medicali şi moaşele trebuie să joace un rol de conducere în cercetare, formularea politicilor şi luarea de decizii cu privire la sistemul de sănătate. Aceasta include contribuţia la planificarea strategică, luarea de decizii în ceea ce priveşte sistemele de resurse, management şi dirijare, prin colaborarea cu toţi partenerii şi în toate sectoarele.

Pentru a asigura o forţă de muncă eficientă, motivată pentru a furniza servicii de calitate, asistenţii medicali şi moaşele trebuie să contribuie la planificări pe termen scurt şi lung.

În ciuda necesităţii din partea unor ţări, de a impune măsuri de austeritate pe termen scurt şi într-un moment în care cerinţele pentru expertiza asistenţilor medicali şi moaşelor sunt în creştere, guvernele trebuie să privească în viitor şi să nu rişte calitatea îngrijirii pacientului prin sacrificarea poziţiei asistenţilor medicali şi moaşelor. În cazul în care consecinţele pe termen lung sunt evitate şi sunt realizate îmbunătăţiri ale sănătăţii şi progrese, acum, mai mult decât oricând, este timpul de a investi în profesia de asistent medical şi moaşă.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.