Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Siguranța pacientului pe teritoriul Uniunii Europene

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 30 Iunie 2014

În data de 19 iunie, Direcția Generală pentru Sănătate a Comisiei Europene a publicat Pachetul privind Siguranța Pacientului, ce are ca scop să ofere părților interesate și factorilor de decizie, cele mai exacte informații privind siguranța pacientului pe teritoriul Uniunii Europene și la impactul Recomandărilor Consiliului din  2009 asupra Siguranței Pacientului.

Pachetul privind Siguranța Pacientului este format din următoarele documente:
Raportul privind punerea în aplicare a Recomandărilor 2009 ale Consiliului, privind siguranța pacientului
În 2009, o recomandare a Consiliului Europei privind siguranța pacientului și infecțiile asociate cu îngrijirile de sănătate a prezentat o strategie globală, la nivel Uniunii Europene, cu patru domenii de acțiune:

– politici și programe privind siguranța pacientului
– responsabilizarea pacientului
– raportarea evenimentelor nefavorabile și învățarea din greșeli
– educația și formarea  celor care lucrează în domeniul îngrijirilor de sănătate

Raportul prezent al Direcției Generale pentru Sănătate a Comisiei Europene evaluează progresele deja înregistrate în fiecare Stat Membru și propune o serie de îmbunătăţiri.

Printre altele, raportul indică un progres constant în Dezvoltarea Politicilor și a Programelor privind Siguranța Pacientului, în sistemele de raportare și învățare privind evenimentele nefavorabile. Cu toate acestea, raportul  subliniază nevoia eforturilor continue la nivelul Uniunii Europene, pentru a spori siguranța pacientului și calitatea îngrijrilor și propune o listă de acțiuni, inclusiv dezvoltarea unor orientări privind informarea pacienților, standarde de siguranță a pacienților și propune o definiție comună a calității îngrijrilor.

Sondajul Eurobarometru privind siguranța pacientului și calitatea îngrijirilor

Desfășurat în perioada noiembrie- decembrie 2013, în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene, obiectivul Sondajului Eurobarometru a fost de a  cerceta experiența cetățenilor UE în ceea ce privește spitalizarea și/sau îngrijirea pe termen lung și dacă aceştia primesc informații legate de riscul infecțiilor asociate cu îngrijirile de sănătate. Principalele constatări sunt următoarele:

doar puțin peste jumătate (53%) din cetățenii Uniunii Europene consideră că este probabil ca pacienții să fie afectați de îngrijirile acordate în spitale, în țara lor. Cu toate acestea, procentul variază foarte mult între țări.

doar puțin peste un sfert (27%) afirmă că ei sau un membru al familiei lor s-au confruntat cu un eveniment nefavorabil în timp ce primeau îngrijiri de sănătate. Acest lucru a fost afirmat mai mult de cei care trăiesc în zonele de nord și de vest.

din cei care s-au confruntat cu un eveniment nefavorabil, 46%  l-au raportat, comparativ cu doar 28% în 2009, ceea ce arată o creștere marcată a responsabilizării pacientului.

În ciuda acestui lucru, în 37% din cazurile în care evenimentul nefavorabil a fost raportat, nu s-a întâmplat nimic.  Totuși, unul din cinci pacienți a primit scuze de la medic sau de la asistentul medical, în timp ce 17% au primit o  explicație pentru eroare, din partea unității de îngrijiri.

Rezultatele consultării publice privind siguranța pacientului și calitatea îngrijriilor
Prin  această  Consultare Publică, Comisia Europeană a solicitat opinia societății civile în ceea ce privește recomandarea Consiliului și implementarea acesteia, precum și în ceea ce privește domeniile care nu sunt încă acoperite de recomandări și care ar trebui să fie.

Rezultatele arată că societatea civilă vede în continuare siguranța pacientului ca fiind o problemă majoră în Statele membre UE. Rezultatele au prezentat un sprijin copleșitor pentru toate domeniile de îmbunătățire identificate de Comisie. Mai mult, majoritatea celor care au participat la consultare, consideră că extinderea domeniului de aplicare a acțiunilor UE, de la siguranța pacientului, la o mai mare calitate a îngrijirilor, va aduce beneficii considerabile.

Toate documentele privind Pachetul în chestiune, sunt disponibile aici:  http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/package_en.htm

Prin intermediul FEPI, organizaţiile  membre vor fi informate cu privire la Pachetul privind Siguranța Pacientului.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.