Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Stagii în Spania pentru asistenți medicali cu rol de tutori pentru elevii din şcolile postliceale sanitare

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011

100 de membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) au posibilitatea să participe la sesiuni de training în instituții de învățământ și unități medicale din Spania, în cadrul proiectului inițiat de OAMGMAMR, intitulat Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.
Proiectul prevede înscrierea la sesiunile de training a 200 de asistenți medicali. 100 au participat deja, pe parcursul primului an de derulare a proiectului, la sesiuni de training transnaționale în instituții de învățământ și unități medicale din Irlanda.
Următorii 100 de asistenți medicali vor incluși în activitățile ce urmează a fi derulate în Spania în anul al doilea și al treilea de implementare a proiectului și vor fi selectați pe baza condițiilor stabilite în Metodologia de selecţie a grupului ţintă tutori în cadrul proiectului.

 • Documentul stabilește următoarele criterii:
 • Respectarea criteriului numeric – 100 de tutori;
 • Respectarea criteriului de gen (80 % femei);
 • Experienţa mai mare de 1 an în activitatea de tutorat – poate constitui un avantaj;
 • Persoana să fie angajată ca asistent medical într-o unitate sanitară care are încheiat un contract de colaborare cu o şcoală postliceală sanitară pentru efectuarea stagiilor practice;
 • Aplicarea criteriului “primul venit, primul servit”, dosarelor corecte și complete;
 • Cunoştinţe minime de limbă engleză.
 • Dosarele de înscriere în proiect trebuie depuse în perioada 20.07 – 15.09. 2011 la sediul OAMGMAMR din București (str.Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1) și trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formularul de identificare a grupului ţintă – completat corect şi semnat (Anexa nr.1)
 • Declaraţie de participare în nume propriu semnată şi datată (Anexa nr.2)
 • Declaraţie de consimţământ semnată şi datată (Anexa nr.3)
 • Decizia de numire ca tutore, emisă de către conducătorul unităţii sanitare (Anexa nr. 4)
 • Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr.5)
 • Copie „Conform cu originalul” după contractul spitalului (în care tutorele îşi desfăşoară activitatea) cu şcoala postliceală sanitară;
 • Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent medical într-o unitate sanitară);
 • Copie xerox după CI (valabilă);
 • Copie xerox după ultima diplomă de studii;
 • Copie xerox după certificatul de naştere;
 • Copie xerox după certificatul de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorţ).

Anexele sunt postate pe site-ul OAMGMAMR, www.oamr.ro (Proiecte europene/Anunțuri).
Comisia, care va face selecția candidaților pe baza unei grile prevăzute de Metodologie, va transmite numele asistenților medicali care vor fi incluși în proiect în termen de o lună de la data limită de depunere a dosarelor.
Sesiunile de training din Spania vor fi facilitate de organizaţia de reglementare a profesiei de asistent medical, Consejo General de Enfermería, organizaţia fiind partenera OAMGMAMR în proiect, alături de An Bord Altranais din Irlanda, Federaţia Sanitas România, Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa din Braşov şi Grupul Şcolar George Emil Palade din Constanţa.
Informaţii suplimentare privind activităţile derulate în cadrul proiectului cu privire la participarea tutorilor, pot fi găsite pe site-ul www.oamr.ro şi www.ascri.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61519. Titlul proiectului:  “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.