Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la cursurile de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013

Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la cursurile de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie încadraţi în una dintre specializările radiologie, imagistică medicală, laborator, nutriţie şi dieteti­că, balneo-fizioterapie, igienă şi sănătate publică, sau alta decât cea prevăzută de diplomă.

Pentru participarea la programele de pregătire în ve­de­rea obţinerii de specializări se stabilesc taxe de instruire, iar acestea sunt suportate, pentru persona­lul angajat, de angajator. Aceste prevederi sunt cuprinse în Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nr.1303, pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări, publicat în Monitorul Oficial nr.562 din 25 iulie 2008. Ordinul MSP stipulează că: “Specializările constituie modalităţi de pregătire a asistenţilor medicali în do­me­nii complementare pregătirii de bază”. Programele de pregătire se vor desfăşura sub formă unimodulară sau plurimodulară pe parcursul a minimum un an, numai în centrele cuprinse în curriculumul de pregătire.

Proiectul curriculumului de pregătire va fi elaborat de Comisia de specialitate a MSP, Centrul Na­ţio­nal de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi câte un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Me­di­cali şi Moaşelor din România (OAMMR) în specialitatea res­pectivă, va fi trimis la OAMMR spre avizare, şi apoi va fi aprobat de MSP. Programele de pregătire în vederea obţinerii de specializări se vor finaliza cu examen organizat de MSP în sesiuni anuale sau bianuale, iar absolvenţii care au ob­ţi­nut certificatul de absolvire au obligaţia de a menţine raporturile de muncă cu unitatea angajatoare cel puţin trei ani de la absolvire. În caz contrar, aceştia vor su­por­ta contravaloarea costurilor cursurilor.

Unităţile sanitare publice şi private vor transmite Cen­tru­lui Naţional de Perfecţionare, până la finele tri­mestrului III al fiecărui an listele nominale ale solicitanţilor la programul de pregătire. Anul acesta termenul este de 30 de zile după data publicării în MO. Programele de specializare se vor organiza la nivel na­ţional de MSP prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, iar Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va credita cursul de specializare potrivit prevederilor legale în acest sens.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.