Validare grup țintă județul TIMIȘ

banda sigle femin

Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES

Contract POSDRU/144/6.3/S/128613

In urma cererii de retragere din grupul tinta pe numele doamnelor Chitarici Elena, Ianoska Ibolya si Vancea Daniela din grupul tinta al proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES” pe baza adresei nr.1089/24.09.2014 de la Filiala OAMGMAMR Timis, au fost depuse trei noi dosare de inscriere pentru completarea grupului tinta. 

Dosarele depuse pentru inscrierea in grupul tinta, au fost verificate si persoanele mentionate sunt eligibile pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, POSDRU/144/6.3/S/128613

Nr crt

Nume Prenume VALIDAT

1

GURBAN ELENA validat

2

MOCAN SIMONA GABRIELA validat

3

OPRIS ANA validat