Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Viitoarea agendă UE privind calitatea îngrijirilor pe agenda de lucru a DG SANCO

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 21 August 2014

În data de 1 august, corpul experților DG SANCO (Direcția Generală pentru sănătate și consumatori) a publicat opinia preliminară referitoare la viitoarea Agendă UE privind calitatea îngrijirilor, cu accent special pe siguranța pacientului. Acest corp de experți a fost înființat de către DG SANCO pentru a studia cele mai bune metode de reglementare a concurenței dintre furnizorii de îngrijiri medicale din Uniunea Europeană.

Corpul de experți oferă feedback privind avantajele și dezavantajele lansării unor noi inițiative legislative referitoare la problemele legate de îngrijirile de sănătate. Recent, acest corp a solicitat prezentarea de propuneri privind viitoare agendă UE, în ceea ce privește calitatea îngrijilor medicale.

Corpului de experți i-a fost solicitată opinia în ceea ce privește o posibilă viitoare agendă UE privind calitatea îngrijirilor, cu un accent special pe siguranța pacientului și i s-a cerut:

  • să ia în considerație dimensiunile de bază ale calității îngrijirilor, inclusiv siguranța pacientului în UE;
  • să definească prioritățile la nivel UE, în scopul îmbunătățirii calității îngrijirilor, precum și acțiunile ce ar putea fi întreprinse;
  • să demonstreze care ar fi beneficiile acțiunilor UE propuse;
  • să specifice de ce informații este nevoie pentru a evalua calitatea și siguranța îngrijirilor în UE.

După o analiză extinsă a literaturii de specialitate și după evaluarea proiectelor finalizate ale Uniunii, privind calitatea îngrijirilor medicale și siguranța pacientului, corpul de experți a identificat un  subset de dimensiuni general acceptate privind calitatea și siguranța, aplicabile tuturor serviciilor de sănătate, cărora ar trebui să li se ofere priopritate la nivel european.

Se pare că, indiferent de nivelul de îngrijiri furnizate, toate serviciile trebuie să fie eficiente, sigure, adecvate, centrate pe pacient, folositoare și echitabile. Drept urmare, corpul de experți consideră că un rol fundamental în stimularea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse la nivel european care au ca scop îmbunătățirea calității îngrijirilor și siguranța pacienților, îl joacă Comisia Uniunii Europene.

Acțiunile propuse acoperă:

utilizarea unui cadru conceptual cuprinzător, în ceea ce privește calitatea și siguranța;

  • elaborarea unor ghiduri cu privire la schimburile interprofesionale de bune practici;
  • finanțarea cercetărilor legate de calitate și siguranță;
  • educația și formarea, în relație cu noile roluri atât ale pacienților cât și ale profesioniștilor din domeniul sănătății;
  • evaluarea contribuției noilor tehnologii în asigurarea calității sănătății și a siguranței pacientului.

Întreprinderea unor astfel de acțiuni pe teritoriul întregii Uniuni Europene va  aduce beneficii financiare și sociale și s-ar potrivi cu contextul recentelor acțiuni împotriva inegalităților de sănătate.

Opinia completă a corpului de experți este disponibilă la următorul link: http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/005_safety_quality_of_care_en.pdf

După publicarea acestei opinii, DG SANCO și-a exprimat interesul față de feedbackul părților interesate privind propunerile corpului de experți. Toate părțile interesate sunt invitate să depună până la data de 21 septembrie, comentarii, sugestii, explicații sau contribuții, precum și orice alte  informații științifice privind problemele abordate.

Sursa

Știrile din Bruxelles- Fepi

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.