Webinar vaccinare împotriva Covid 19 Congresul International ICN 2021 | “Nursing around the world” va celebra profesia de asistent medical Succesul programelor de vaccinare în masă COVID-19 va depinde de asistenții medicali din prima linie și includerea acestora în procesele decizionale Raport al celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa/RC70 Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Focus grup printr-o lentilă | Regiunea Nord-Vest

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 29 Octombrie 2018

Focus-grupul din Regiunea N-V, Cluj-Napoca, 18 – 19 octombrie 2018

Rezultate și impresii

În perioada 16 – 19 octombrie, am participat, împreună cu colegi din echipa de proiect și din echipa de experți politici publice, la primele focus-grupuri din cadrul proiectului, destinate realizării unei analize calitative a orientărilor și opțiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor din România.  Fiecare dintre cele două focus-grupuri a reprezentat, pentru noi, experții politici publice, o surpriză plăcută, determinate de interesul crescut al participanților pentru tematicile abordate și de implicarea lor serioasă în discuții și analize pe teme legate de valorile specifice profesiei.

Dacă ne referim la focus-grupul derulat la Cluj-Napoca, există câteva aspecte care merită a fi subliniate, întrucât discuțiile moderate purtate cu participanții au adus, pe de o parte, elemente noi referitoare la valorile profesiilor de asistent medical și de moașă, precum și la modul în care acestea pot fi transpuse în planul comportamentelor profesionale în activitatea de zi cu zi a profesioniștilor în domeniu, iar, pe de altă parte, au conturat, deja, existența unor teme comune de interes, apărute și în discuțiile din cadrul primului focus-grup.

În prima zi a discuțiilor, pe baza rezultatelor cercetării cantitative derulate în lunile anterioare de proiect, intervențiile participanților au punctat importanța formării profesionale în însușirea unor valori specifice profesiei (competență, profesionalism, respect pentru propria persoană și pentru ceilalți), rolul esențial al cooperării, atât în echipa medicală, cât și cu pacienții și membrii de familie ai acestora, dar și faptul că, într-o constantă lipsă de timp, generată de supranormare, chiar dacă există o recunoaștere a importanței valorilor profesionale, transpunerea lor în planul comportamentului profesional se poate dovedi un demers dificil sau chiar imposibil, în anumite situații. De asemenea, o temă nouă de discuții a fost generată de analiza responsabilității profesionale, ca valoare centrală, o parte dintre participanți punctând faptul că aceasta ar trebui să implice recunoașterea onestă a limitelor propriei expertize și apelul la cooperare și sprijin în cadrul echipei medicale.

Cea de a doua zi de activitate a constat în analiza detaliată, capitol cu capitol, a actualului Cod de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului  medical din România. Analiza a fost realizată pe baza unei grile care a urmărit identificarea celor mai importante aspecte din perspectiva valorilor profesionale, a celor care pot fi considerate problematice sau greu de transpus în activitatea profesională concretă. Participanții au lucrat în grupuri de câte 4-5 persoane, iar concluziile fiecărui grup au fost supuse discuțiilor tuturor participanților. Cele mai frecvente observații s-au referit la aspecte precum: existența unor termeni prea categorici (întotdeauna, în orice situație etc.) și nevoia stabilirii, atunci când luăm în discuție valorile profesionale specifice, a faptului că există situații concrete, în care sunt greu de pus în practică; valori precum cinstea sau demnitatea sunt prea generale și sună învechit, prin urmare, dacă luăm în considerare profesionalismul ca valoare, acesta include, implicit, orice conduită cinstită și demnă; cooperarea, spiritul de echipă și toleranța ar trebui să fie adăugate în setul de valori profesionale specifice; ar trebui luate în calcul și aspectele care țin de presiunile morale la care sunt supuși asistenții medicali (mobbing).

Aceste informații, împreună cu cele rezultate și din celelalte focus-grupuri, vor reprezenta, fără îndoială, un punct de plecare important, de la „firul ierbii”, în proiectarea viitoarei politici publice, ca rezultat final al acestui proiect.

 

Ilona Voicu

Expert politici publice

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.