Prestarea temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României

Lista avizelor pentru exercitarea temporară a activității asistenților medicali proveniți din State Terțe (în scop umanitar)

Nr. Crt. Perioada Numele și prenumele Calificarea Statul de origine Scopul Unitatea sanitară 1 22.10-30. 10. 2016 Debra Annboel asistent medical generalist SUA Umanitar Spitalul Clinic de Copii “Grigore Alexandrescu” 2 22.10-30. 10. 2016 Randa Blenden asistent medical generalist SUA Umanitar Spitalul Clinic de Copii “Grigore Alexandrescu” 3 22.10-30. 10. 2016 Maureen Ann Wroblewski asistent medical de pediatrie SUA Umanitar …
Citeşte mai mult!
Exercitarea temporară sau ocazională a profesiei pe teritoriul României

Exercitarea temporară sau ocazională a profesiei pe teritoriul României

Conform OUG 144/2008, dispoziţiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care sunt stabiliţi în vederea exercitării profesiei în unul din aceste state, atunci când se deplasează pe teritoriul României pentru a …
Citeşte mai mult!