Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Informaţii utile

Distribuiți pe Facebook Twitter

CRITERIILE PRIVIND ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA ÎN FUNCŢII, GRADE ŞI TREPTE PROFESIONALE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE DIN SECTORUL SANITAR

sunt prevăzute în Ordinul Nr. 1470 din 20 octombrie 2011, emis de Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 796 din 10 noiembrie 2011

a) Referitor la încadrarea asistenţilor medicali absolvenţi ai învăţământului superior şi promovarea acestora în gradul principal.

Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).

Asistenţii medicali care îndeplinesc condiţiile de mai sus, nu vor susţine examenul de grad principal, fiind promovaţi în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD) cu grad principal, după 3 ani de vechime ca asistent medical cu (S) sau cu (SSD).

b) Referitor la funcţiile de conducere pentru asistentii medicali, criteriile de studii şi vechime sunt urmatoarele:

Pentru asistent medical şef pe unitate:

  • Diplomă de licenţă în domeniul medical sau Diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical
  • concurs pentru ocuparea postului;
  • 5 ani vechime în funcţia de asistent medical;

Pentru asistent medical şef ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, centru de sănătate multifuncţional, şef secţie, şef laborator etc.:

  • Diplomă de licenţă în domeniul medical sau Diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical;
  •  3 ani vechime în funcţia de asistent medical sau Diplomă de şcoală sanitară postliceala;
  • sunt asistenti medicali principali;
  • concurs pentru ocuparea postului;
  • 5 ani vechime în funcţia de asistent medical

Prezentele criterii nu se utilizeaza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

Actele de studii pe baza carora persoanele respective au ocupat functiile de mai sus, cu respectarea prevederilor legale, pana la data stabilirii acestor criterii sunt si raman valabile pentru ocuparea in continuare a functiilor respective.

_____________________________________________________________________________________________

ATENŢIONARE PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011

Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

_____________________________________________________________________________________________

EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII

Potrivit art. 281 din Codul penal al României, exercitarea fără drept a unei profesii sau a oricărei alte activităţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

_____________________________________________________________________________________________

Cursuri EMC obligatorii

Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin  participare la cursuri.

De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:

  • Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)
  • Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

Excepţii de la EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.