Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 10 August 2018

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 2018, proiectul “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient. Obiectivele specifice ale acestuia urmăresc creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019, iar activitățile prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele:

Activitatea 1– Realizarea unei analize a politicilor publice naționale și europene în domeniul vizat de proiect. Scopul acesteia este de a identifica cele mai bune practici care vor servi ca model pentru politica propusă. Totodată, se urmărește ancorarea la demersurile internaționale actuale în materie.

Activitatea 2– Realizarea unui studiu referitor la situația actuală privind nevoile comunității în relația cu asistenții medicali și moasele

  1. Realizarea unei anchete pe bază de chestionar pentru identificarea principalelor orientări ce țin de valorile profesiei

O.A.M.G.M.A.M.R va identifica un esantion reprezentativ la nivel național iar chestionarul va fi trimis către persoanele incluse în eșantionul reprezentativ. Ulterior, chestionarele vor fi prelucrate statistic și se va elabora varianta descriptivă a raportului de cercetare bazat pe date cantitative.

  1. Analiza calitativă a orientărilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor prin tehnica focus grup

În cadrul acestei subactivități, se vor selecta participanți pentru desfășurarea a 8 focus-grupuri, organizate câte unul în fiecare regiune de dezvoltare, asigurând astfel acoperirea națională a proiectului. Grupul de participanți la focus grupuri va fi format din asistenți medicali și moașe din unități medicale publice. Criteriile de selecție pentru persoanele participante la focus grupuri vor fi incluse în metologia de selecție care va fi trimisă în timp util către toate filiale O.A.M.G.M.A.M.R din țară și promovată în mod transparent pe toate canalele de comunicare.

Activitatea 3 – Instruirea unui număr de 45 de persoane din rândul reprezentanților O.A.M.G.M.A.M.R

În cadrul acesti subactivități se vor organiza trei sesiuni de training a câte 2-3 zile fiecare, având 15 participanți fiecare. Cei 45 de participanți vor fi selectați după anunțarea unui apel deschis către toate filialele O.A.M.G.M.A.M.R. Cursurile se vor finaliza cu certificate de participare, eliberate în conformitate cu normele de creditare a formelor de educație medicală continuă și vor fi creditate EMC.

Activitatea 4 – Elaborarea proiectului de politică publică și acceptarea acestuia

10 participanți din cei 45 care au luat parte la sesiunile de instruire cu privire la politicile publice, în baza cunoștințelor acumulate, vor participa la elaborarea unei noi propuneri de politică publică, în calitate de experți.

Date de contact

Manager de proiect- Alexandra Popa

Asistent manager- Ana-Maria Dracinschi

Expert tehnic implementare- Paul Ene

Expert comunicare- Adriana Cârnu

Email: proiect.polmed@gmail.com

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.