Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Categorie: Recunoaşterea titlurilor de calificare obținute în alte State Membre UE

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor  de de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale, aprobată prinb Hotărârea  CN nr. 6/16.03.2018  ART. 1 (1) Regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se aplică... Citiți mai mult

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat eliberate în celelalte State Membre UE

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat eliberate în celelalte State Membre UE Cerere de recunoaştere; Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României; Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii; Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru... Citiți mai mult

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate în celelalte State Membre UE

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor... Citiți mai mult
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.