Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Categorie: Recunoaşterea titlurilor de calificare obținute în alte State Membre UE

Procedura privind recunoașterea titlurilor de calificare de moașă obținute în alt Stat Membru UE (procedură standard)

• Pentru recunoașterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic. • Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană Recunoașterea titlurilor calificare de moașă obținute în alt Stat Membru UE are ca scop facilitarea dreptului de stabilire și accesul titularului la profesie pe... Citiți mai mult

Procedura privind recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt Stat Membru UE (procedură standard)

Denumirea de asistent medical este generică și desemnează asistentul medical format în altă specialitate decât cea de asistent medical generalist sau cea de moașă; Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană; Pentru recunoașterea calificării, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic. Recunoașterea titlurilor... Citiți mai mult

Procedura privind recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obținute în alt Stat Membru UE (procedură standard)

• Pentru recunoașterea calificării, persoanele interesate pot opta pentru procedura standard sau pentru emiterea de EPC • Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană Recunoașterea titlurilor calificare de asistent medical generalist obținute în alt stat membru UE are ca scop facilitarea dreptului de stabilire și accesul titularului la profesie pe... Citiți mai mult

Procedura privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moașă pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard )

Pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic. Denumirea de Stat Membru include și statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană Procedura se aplică exclusiv în cazul în care moașele, stabilite în vederea exercitării profesiei într-un alt stat membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru... Citiți mai mult

Procedura privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard )

Pentru înregistrare temporară automată, persoanele interesate  pot opta să aplice conform procedurii standard sau pentru obținerea EPC.  statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană Procedura se aplică exclusiv în cazul în care  asistenții medicali generaliști stabiliți în vederea exercitării profesiei într-un alt Stat Membru UE, se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional... Citiți mai mult

Prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României / înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor şi Asistenţilor Medicali (procedură standard )

Denumirea de asistent medical este generică și desemnează un grup de profesii din domeniul sănătate altele decât  cele  de  asistent medical generalist și de asistent  medical. Denumirea de stat membru include și  statele aparținând SEE și Confederația Elvețiană Persoanele interesate pot aplica conform procedurii standard sau prin Punctul de Contact Unic Electronic. Procedura se aplică... Citiți mai mult

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de moaşă și de asistent medical eliberate în celelalte State Membre UE- PENTRU STABILIRE

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor... Citiți mai mult

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor  de de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale, aprobată prinb Hotărârea  CN nr. 6/16.03.2018  ART. 1 (1) Regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se aplică... Citiți mai mult
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.