Participarea OAMGMAMR la cea de-a 76 sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății (III)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

A-III-a sesiune de training pentru tutori

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 01 Februarie 2013

1

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este beneficiarul proiectului “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” ID 61519. Printre activitățile principale ale acestui proiect se află şi organizarea sesiunilor de training în vederea perfecționării personalului din unitățile medicale cu rol de tutori, pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare, ca măsură de sprijin pentru derularea eficientă a stagiilor de pregătire practică a elevilor.

În data de 25 ianuarie 2013 a avut loc la Bucureşti, str. Avrig nr. 12, a III-a sesiune de training pentru tutori organizată în România, cu tema “Dezvoltarea competențelor  personalului din unitățile medicale cu rol de tutori pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare, ca măsură de sprijin pentru derularea eficientă a stagiilor de pregătire practică a elevilor”. Din grupul țintă au făcut parte 19 asistenți medicali din București, Brașov și Constanța, cu rol de tutori, pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare.

În cadrul acestei sesiuni de training lectorii au prezentat tutorilor prezenți aspecte referitoare la formarea tutorilor, la definirea profilului psiho-pedagogic al tutorilor, la rolul acestora, modalităţi de dezvoltare a competenţelor tutorilor, particularităţi ale activitatăţii de tutorat şi importanța acesteia în păregătirea practică a elevilor din școlile postliceale sanitare.

Această sesiune de training este ultima din cele 3 sesiuni de training organizate în România pentru tutorii din grupul ţintă- asistenţi medicali cu rolul de tutori pentru elevii din şcolile postliceale sanitare.

În cadrul proiectului „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 au fost organizate sesiuni de training atât în România, în Irlanda (în anul I de implementare) cât şi în Spania (anul II de implementare), la care au participat un număr de 180 de asistenţi medicali din unităţile sanitare din România, cu rol în pregătirea clinică a elevilor școlilor sanitare, ca măsură de sprijin pentru derularea eficientă a stagiilor de pregătire practică a elevilor.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str. Ing.  Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com, sau vizitați site-ul proiectului: http://ascri.ro/transnational/. Persoana de contact: Nicoleta ABABEI – Coordonator sesiuni de training transnaționale.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.