Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

A şasea sesiune de lucru organizată la Timişoara

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Octombrie 2012

2012

Egalitatea de şanse şi de gen în sistemul sanitar
„O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”
POSDRU/97/6.3/S/50247
proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!” – 4 octombrie  2012

 

În cadrul proiectului „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013- „Investește în oameni!”, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este partener cu  Asociația “Centrul Român de Inițiative” beneficiarul proiectului, cu Federaţia SANITAS din România şi Societatea de Analize Feministe AnA.

În perioada 21- 23 septembrie 2012, a fost organizată la Timişoara, Hotel Reghina, cea de-a şasea sesiune de lucru cu tema “Egalitatea de şanse şi combaterea discriminării în sistemul sanitar” la care au participat 30 de femei din Regiunea Vest, angajate în sistemul sanitar şi reprezentante ale partenerilor sociali. Participantele la această sesiune de lucru au fost instruite cu privire la principiile egalităţii de şanse şi de gen aplicate în sistemul sanitar şi au dovedit un real interes pentru tematica abordată, au avut un comportament proactiv,  considerând utile activităţile desfăşurate în cadrul seminarului. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a creditat sesiunea de lucru din cadrul proiectului „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cu 10 credite EMC.

Un alt rezultat important al proiectului este portalul www.promovareata.ro, site care a devenit funcțional pentru angajații din domeniul medical începând cu 1 octombrie 2012. Internetul şi sistemele de reţele informatizate reprezintă, în contextul actual, principalul canal de comunicare şi difuzare a informaţiilor, iar utilizarea acestora reprezintă o condiţie necesară în procesul de actualizare permanetă a cunoştintelor profesionale ale personalului din sistemul sanitar românesc. Misiunea acestui portalul constă în promovarea dezvoltării profesionale a femeilor din sistemul de sănătate, prin implicarea în mediul on-line, active și conectate la tipuri moderne de interacţiune.
Astfel, femeile din sistemul sanitar au la dispoziţie resursele necesare împărtășirii de cunoștinţe și bune practici cu colegii din domeniu, și nu numai. Avantajul utilizatorilor constă în faptul că își pot completa profilul în mediul on- line, beneficiind de oportunitatea de a- și crește propria vizibilitate pe piaţa de profil și oferind colegilor, prietenilor și angajatorilor o imagine profesională.
Prin intermediul acestei reţele profesionale și interprofesionale utilizatorii au posibilitatea gestionării propriei imagini, contribuind astfel la îmbunătăţirea imaginii sectorului sănătăţii dar și al pieţei muncii din România.

Pentru informații suplimentare privind proiectul contactați:
e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com
Persoana de contact: Nicoleta ABABEI, expert activităţi instruire şi formare
Site proiect: www.ascri.ro/dezvoltarea-carierei

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.