Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achizitia de cărți, broșuri și pliante tipărite și reviste de specialitate

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 14 Decembrie 2012

1

Nr. 873/ 14.12.2012

Anunţ privind achizitia de cărti, brosuri si pliante tipărite si reviste de specialitate

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de cărti, brosuri si pliante tipărite si reviste de specialitate în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnational de îmbunătătire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoală la viata activă”, ID 61519.

Data publicării anunţului: 17 Decembrie 2012; 18 Decembrie 2012

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunță deschiderea procedurii de achizitie publica in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012, pentru atribuirea contractului având ca obiect achizitia de cărti, brosuri si pliante tipărite si reviste de specialitate, cod CPV: 22100000-1; 22200000-2.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnational de îmbunătătire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoală la viata activă”, POSDRU/90/2.1/S/61519.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scăzut. 

Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentata în lei, fara T.V.A.Valoarea maxima totala estimata a contractului este de 96.750 lei, fara T.V.A.
Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul de implementare a proiectului din str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail:zenovia.ropotica@gmail.com.

Documentatia pentru achizitia de carti, brosuri si pliante tiparite si reviste de specialitate poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08 Ianuarie 2013, ora 12.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 08 Ianuarie 2013 ora 12.30.

 Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

CONTRACT FURNIZARE CARTI (111.104 kB)
Documente achizitie carti (395.776 kB)
Formulare (135.68 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.