Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de imbracaminte de uz profesional

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 23 Februarie 2011

1

Nr. 253 / 23.02.2011

Anunţ privind achiziţia de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte 
speciala de lucru si accesorii

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Data publicării anunţului:  24 Februarie 2011.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii, cod CPV: 18100000-0. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractuluiPOSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  02 martie 2011, ora 10.00

Specificaţii tehnice: achiziţie de imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii.

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului este:
Str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti, cod 014112, tel. 021.310.08.90, fax. 021.313.09.66, adresa email persoana responsabila achizitii: zenovia.ropotica@yahoo.com.

Termenul limita de cdepunere a ofertelor: 02 martie 2011, ora 10.00

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta toata gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

Echipamentul de protectie si de lucru trebuie sa fie usor, rezistent si sa asigure protectia utilizatorului, de culoare alba, din tercot, urmand a avea imprimat pe spate elementele de identitate vizuala ale proiectului.

Echipamentul trebuie sa fie la un pret avantajos, usor de curatat si de intretinut, sa aiba un desing adecvat, croit pentru a nu prezenta incoveniente la utilizare.

Nr. crt. Denumire produs Masuri/bucati Total
S M L XL XXL XXXL
1 Halate cu maneca scurta 88 166 150 72 22 2 500

Livrarea produselor se va face intr-o singura transa.
Plata se face prin ordin de plata in termen de 3 zile de la data emiterii facturii, odata cu  livrarea si receptia marfii.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.