Rezultatele selecției grupului țintă al proiectului ”Program leadership în îngrijiri medicale pentru directorii de îngrijiri și asistenții șefi”
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de materiale si echipamente de pregatire

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 27 Martie 2012

 1

Nr. 615 / 27.03.2012

Anunţ privind achiziţia de materiale si echipamente de pregatire pentru stagiile de practica – material didactic

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale si echipamente de pregatire pentru stagiile de practica – material didactic în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Data publicării anunţului: 28 martie 2012;  29 martie 2012

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, tel: 021.224.0055, fax: 021.224.0025, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunță deschiderea competiției pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia publică de materiale si echipamente de pregatire pentru stagiile de practica – material didactic, cod CPV 39162000-5, 39162200-7, prin procedura competitivă reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2011.

OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzitia de la scoala la viata activa”, conform contractuluiPOSDRU/90/2.1/S/61519.
Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: prețul cel mai scăzut.
Toate informaţiile privind achizitia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numarul de telefon  0751.22.77.14. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.

Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul din str. Ceasornicului nr. 8 sect.1 Bucuresti, tel : 021.310.0899, fax: 021.313.0966.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  9 aprilie 2012, ora 11.00

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2022 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.