Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de arhivare de documente – Aprilie 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 30 Aprilie 2013

1

Nr. 457/30.04.2013

Anunţ privind deschiderea procedurii pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de arhivare – COD CPV 79995100-6

“Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”Proiect depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces si participare la formare profesională continuă”, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59703

Data publicării anunţului : 7 şi 8 mai 2013
Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunță deschiderea procedurii de achizitie publica in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de arhivare documente COD CPV 79995100 – 6.

OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului  POSDRU/80/2.3/S/59703 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului ID 59703. Oferta va fi prezentata în lei, fara T.V.A.Valoarea maxima totala estimata a contractului este de 10.000 lei  fara T.V.A.
Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 0756 050 361. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul de implementare a proiectului din str. Ing. Zablovschi nr.76, Sector 1 Bucuresti. Persoana de contact Grațiela Mocanu, e-mail: gratielamocanu@yahoo.com.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 16 mai 2013, ora 11.00.
Data si ora deschiderii ofertelor: 16 mai 2013, ora 11.30.

Documentatia pentru ofertanti poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii.

Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie si sa respecte toate instructiunile, conditiile formulate in specificatiile incluse in caietul de sarcini.

Mircea Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

CONTRACT serv arhivare documente (78.336 kB)
documentatie ofertanti arhivare (296.448 kB)
Formulare serv_arhivare (135.68 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.