Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de editare ghiduri de orientare și consiliere profesională

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 08 Martie 2011

1

Nr. 240/08.03.2011

Anunţ privind achiziţia de servicii de editare ghiduri de orientare și consiliere profesională

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de editare ghiduri de consiliere si orientare profesionala în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”. ID59703.

Data publicării anunţului:  9 Martie 2011.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiectservicii editare ghiduri de consiliere si orientare profesionala, cod CPV: 79970000-4, 79800000-2. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59703 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  15 martie  2011, ora 10.00
Specificaţii tehnice:

  • Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 7 zile de la de la transmiterea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, dupa livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizittorului.
1.Specificatii tehnice ale produselor solicitate : structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii.
Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:
Str. Ceasornicului nr. 8 sector 1 Bucuresti; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.
Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, cu caracteristicile si in cantitatile  precizate. Nu se accepta oferte partiale.

Nr. Crt. Caracteristici tehnice / Cerinte minimale sau obligatorii       Cantitate
1 Ghiduri de orientare si consiliere profesionala:
Coperta + 75 de pagini,
Format A4,
Suport coperta: hartie dublu cretat lucios policromie, minim 150g/mp
Suport interior (75 pagini): offset 80g/mp
Finisaj: brosare
3.000  bucati

La realizarea materialelor, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru preluarea materialului (continutul ghidului), pentru corectarea acestuia si obtinerea avizului „bun de tipar”.
Se vor folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul « Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/80/2.3/S/59703.
–         Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.
–         Termenul şi modalităţile de livrare:  maxim 7 zile de la transmiterea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.
–         Termene de plată : 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
–         Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii de editare.
–         Conditii de receptie : la livrare, loco achizitor.
–         Conditii de livrare : DDP beneficiar.
–         Modalitatea de plată : plata se va face în RON prin ordin de plata.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.