Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de reparare şi intreţinere echipament informatic

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 24 Noiembrie 2010

1

Nr. 163/ 24.11.2010

Anunţ privind achiziţia de servicii de reparare şi intreţinere echipament informatic

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reparare şi intreţinere echipament informatic în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Data publicării anunţului:  26 Noiembrie 2010.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiectservicii de reparare şi intreţinere echipament informatic, cod CPV: 50312000-5. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID 61519.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  06 decembrie 2010, ora 12.00

Specificaţii tehnice:
Obligaţiile prestatorului:

Instalare, întreţinere, reparare şi asistenţă echipamente informatice (hard şi soft – prevazute in tabelul de mai jos), destinate proiectului “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519, pentru perioada de implementare a Proiectului, respectiv 01.07.2010 – 30.06.2013, începând cu data semnării contractului.

Nr. Crt. DENUMIRE SERVICII – ECHIPAMANTE CANTITATE
1 Instalare, intretinere, reparare, asistenta sisteme informatice tip laptop – notebook 7  bucati
2 Instalare, intretinere, reparare, asistenta
Imprimante/multifunctionale
7 bucati
3 Instalare, intretinere, reparare, asistenta sisteme informatice tip desktop 5 bucati
4 Instalare, intretinere, reparare, asistenta scanner 1 bucati
5 Instalare, intretinere,  asistenta videoproiector 1 bucati
6 Intretinere, asistenta aparat foto 1 bucati
7 Intretinere, asistenta camera video 1 bucati
8 Intretinere retea date 1 bucati
 • Asigurare asistenţă IT
 • Implementarea sistemelor de securitate PC
 • Configurare/mentenanta unei retele de calculatoare wireless/wired
 • Diagnosticare si service echipament hardware/programe software
 • Instalare/configurare produse software/hardware
 • Mentenanta si optimizare periodica
 • Devirusare + instalare + configurare Antivirus
 • Minim 4 interventii lunare de verificare
 • Consultanta  telefonica
 • Timp raspuns: maxim 2 ore de la momentul sesizarii.
 • Timpul de executare a serviciului solicitat este de maxim 24 ore de la comanda achizitorului.
 • Revizii tehnice periodice pentru toate echipamentele, se vor executa lunar şi de câte ori este necesar.
 • Intervenţii în caz de defecţiune, reparaţiile curente pentru toate echipamentele care fac obiectul contractului.
 • Aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţii curente/revizii periodice.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.