Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de reparare şi intreţinere echipament informatic

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Octombrie 2010

1

Nr. 139/ 19.10.2010

Anunţ privind achiziţia de servicii de reparare şi intreţinere echipament informatic

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reparare şi intreţinere echipament informatic în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”. ID59703.

Data publicării anunţului:  04 Noiembrie 2010.

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiectservicii de reparare şi intreţinere echipament informatic, cod CPV: 50312000-5. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59703 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor:  10 Noiembrie 2010, ora 09.00

Specificaţii tehnice:
Obligaţiile prestatorului:

Instalare, întreţinere, reparare şi asistenţă echipamente informatice (hard şi soft – prevazute in tabelul de mai jos), destinate proiectului  “Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – O şansă pentru viitor!”, Proiect depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă”, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/59703, pentru perioada de implementare a Proiectului, respectiv 01.07.2010 – 30.06.2013, începând cu data semnării contractului.

Nr. Crt. DENUMIRE SERVICII – ECHIPAMANTE CANTITATE
1 Instalare, intreţinere, reparare, asistenţă sisteme informatice tip laptop – notebook 5  bucati
2 Instalare,întreţinere, reparare, asistenţă
Imprimante/multifuncţionale
5  bucati
3 Instalare, întreţinere, reparare, asistenţă scanner 1  bucată
4 Instalare,întreţinere,  asistenţă videoproiector 1  bucată
5 Întreţinere, asistenţă aparat foto 1 bucată
6 Întreţinere, asistenţă aparat camera video 1 bucată
7 Instalare şi configurare unitate HDD externa 1 bucată
 • Asigurare asistenţă IT
 • Implementarea sistemelor de securitate PC
 • Configurare/mentenanţa unei reţele de calculatoare wireless/wired
 • Diagnosticare şi service echipament hardware/programe software
 • Instalare/configurare produse software/hardware
 • Mentenanţa şi optimizare periodică
 • Devirusare + instalare + configurare Antivirus
 • Minim 4 intervenţii lunare de verificare
 • Consultanţa  telefonică
 • Timp răspuns : maxim 2 ore de la momentul sesizării.
 • Timpul de executare a serviciului solicitat este de maxim 24 ore de la comanda achizitorului.
 • Revizii tehnice periodice pentru toate echipamentele, se vor executa lunar şi de câte ori este necesar.
 • Intervenţii în caz de defecţiune, reparaţiile curente pentru toate echipamentele care fac obiectul contractului.
 • Aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţii curente/revizii periodice.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.