Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii de reuniuni hoteliere

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 28 Mai 2013

3

Nr înregistrare: 417/28.05.2013

Anunţ privind achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Data publicării anunţului: 31 mai 2013 si 03 iunie 2013.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(O.A.M.G.M.A.M.R.), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul în Strada Inginer Zablovschi, nr.76, localitatea Bucureşti, Sector 1, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, oammromania@yahoo.com, reprezentata legal prin domnul Mircea Nicuşor TIMOFTE, Preşedinte, anunţă deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55120000-7, pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii,  prin procedura de achiziţie organizata in conformitate cu prevederile Ordinului MAE nr. 1050/ 2012.
O.A.M.G.M.A.M.R. este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, pentru implementarea Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Axa prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2  – „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, conform Contractului nr. POSDRU/81/3.2/S/57946.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul proiectului ID 57946.
Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului: 327.000 lei, fara TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile privind achizitia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon +(40)213.100.890, +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025; +(40)213.130.966. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi O.A.M.G.M.A.M.R la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena – Maria DUŢĂ,  telefon: 0751886240.
Documentatia pentru achizitia avand ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii. Se solicita garantie de participare in valoare de 6.000 lei cu valabilitate 90 de zile de la depunerea ofertelor.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 12 iunie 2013, ora 10.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 12 iunie 2013 ora 11.00.

Mircea Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

DescarcaContract de Servicii

DescarcaDocumentatie Achizitie Servicii

DescarcaFormulare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.