Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de servicii hoteliere – conferință finală

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 25 Noiembrie 2013

3

Nr. înregistrare ………/…………..2013

Anunţ privind achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea conferinţei finale în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(O.A.M.G.M.A.M.R.), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul în Strada Inginer Zablovschi, nr.76, localitatea Bucureşti, Sector 1, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, oammromania@yahoo.com, reprezentata legal prin domnul Mircea Nicuşor TIMOFTE, Preşedinte, anunţă deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55120000-7, pentru organizarea conferinţei finale in cadrul proiectului  cu titlul„E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar prin procedura de achiziţie organizata in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene  nr. 1120/2013.
Pentru realizarea conferintei este necesara achizitionarea urmatoarelor servicii:

Obiect

Cantitate

Cazare cu mic dejun inclus, intrare cu cină în data de 02 decembrie 2013, ieşire cu mic dejun în data de  04 decembrie 2013

13 persoane x 2 nopti

Cofee break 1

Pentru 70 persoane

Cofee break 2

Pentru 20 persoane

Prânz

Pentru 70 persoane

Închiriere sală (8 ore) in data de 3 decembrie 2013

1 zi

Cina

13 persoane  x 2 zile

O.A.M.G.M.A.M.R. este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, pentru implementarea Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Axa prioritară 3 – „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2  – „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, conform Contractului nr. POSDRU/81/3.2/S/57946.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul proiectului ID 57946.
Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului:3.213,6744.euro, fără TVA, echivalent a 14.270 lei, fara TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Valabilitatea ofertei : oferta trebuie să fie valabilă 30 zile de la data limita pentru depunerea/ inregistrarea ofertelor la sediul achizitorului.

Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Nu se accepta oferte partiale.

Nu se acceptă oferte alternative

Toate informaţiile privind achizitia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon +(40)213.100.890, +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025; +(40)213.130.966, e-mail oammromania@yahoo.com. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi O.A.M.G.M.A.M.R la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena – Maria DUŢĂ.

Documentatia pentru achizitia avand ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achiziţii şi site – ul www.fonduri-ue.ro, in cadrul sectiunii Achizitii beneficiari privati.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 25 noiembrie 2013, ora 16.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 25 noiembrie 2013 ora 17.00.

Mircea Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Descarca anunt servicii hoteliere conferinta finala ID 57946

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.