Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de spaţiu de presă/servicii de publicitate în ziare

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 06 August 2010
1

Nr. 31/06.08.2010

Anunţ privind achiziţia de spaţiu de presă/servicii de publicitate în ziare.

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de spaţiu de presă/anunţ publicitar în ziare – pentru procedurile deschise din cadrul Proiectului “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentur facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID61519.

Data publicării anunţului: 06 August 2010

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie spaţiu de presă – servicii de publicitate în ziare, cod CPV-79341000-6 – QA06-3. OAMGMAMR este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentur facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct  achizitorului la numarul de telefon  0741048499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 12 August 2010, ora 16.00.

Specificaţii tehnice: număr estimat anunţuri – 100 anunţuri x 2 apariţii pentru fiecare anunţ,  în numere consecutive ale ziarului, în perioada 01.07.2010 – 30.06.2013, tip anunţ – standard, aprox. 140 cuvinte/anunţ, litere negre pe fond alb, mărime standard, chenar, max. 30 majuscule, opţiune bold, rezervare spaţiu de presă în ziar, publicaţie cu acoperire naţională, termenul de publicare: maxim 2 zile de la primirea comenzii ferme prin fax.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.