Comunicat de presă
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia de spaţiu de presă/servicii de publicitate în ziare

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 12 Aprilie 2011

3

 

Nr. 14/ 12.04.2011

Anunţ website OAMGMAMR – www.oamr.ro
privind achiziţia de spaţiu de presă/servicii de publicitate în ziare

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de spaţiu de presă/anunţ publicitar în ziare – pentru procedurile deschise din cadrul Proiectului „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”, ID 57946

Data publicării anunţului pe site-ul www.oamr.ro : 15 aprilie 2011.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania(O.A.M.G.M.A.M.R.), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul în Strada Inginer Zablovschi, nr.76, localitatea Bucureşti, Sector 1, tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025, oammromania@yahoo.com, reprezentata legal prin domnul Mircea Nicuşor TIMOFTE, Preşedinte, anunță deschiderea competiției pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie spațiu de presă – servicii de publicitate în ziare, cod CPV-79341000-6- QA06-3, prin procedura deschisă a studiului de piață constând în primirea de oferte ca urmare a anunțului publicitar, reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 9 lit.c1 din acceași ordonanța.

Procedura selectată: cercetarea pieței – studiu al pieței, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achiziție, în vederea primirii de oferte.
Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este beneficiarul unui contract de finanțare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/81/3.2/S/57946 pentru implementarea Proiectului cu titlul„E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”,
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.

Toate informațiile privind atribuirea contractului se pot obține în urma solicitării adresate direct achizitorului la tel: +(40)212.240.055, fax: +(40)212.240.025. Pentru depunerea ofertelor de preț vă rugăm sa contactați Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania la sediul indicat mai sus. Persoana de contact expert cu studii juridice Elena – Maria  GHIŢĂ,  e-mail: elenaghita31@gmail.com, telefon:  0751886240.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 22 Aprilie 2011, ora 11.00.

Specificaţii tehnice: număr estimat anunţuri – 86 anunţuri x 2 apariţii pentru fiecare anunţ,  în numere consecutive ale ziarului, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2013, tip anunţ – standard, aprox. 140 cuvinte/anunţ, litere negre pe fond alb, mărime standard, chenar, max. 30 majuscule, opţiune bold, rezervare spaţiu de presă în ziar, publicaţie cu acoperire naţională, termenul de publicare: maxim 2 zile de la primirea comenzii ferme prin fax/e-mail.

Mircea Nicusor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Descarca Anunt_achiz.presa_OAMMR_57946 – Document complet. Include formularele pentru licitatie.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.