Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia serviciilor de editare – Martie 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Martie 2013

 1

Nr. 1007/ 04.03.2013

Anunţ privind achiziţia serviciilor de editare

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia serviciilor de editare în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”ID61519.

Data publicării anunţului: 06 martie 2013; 07 martie 2013

Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistentilor Medicali din România(OAMGMAMR), cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, tel: 021.224.0055, fax: 021.224.0025, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/ 2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea Nicuşor TIMOFTE, anunță deschiderea procedurii de achizitie publica, in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012,  pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de editare manuale, cod CPV: 79970000-4, 79800000-2, 79823000-9.

OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519.

Sursa de finanțare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului: 275.000  lei, fara TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: prețul cel mai scăzut.

Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul din str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1,  Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.
Documentatia pentru achizitia serviciilor de editare manuale poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 14 martie 2013, ora 11.30. Data si ora deschiderii ofertelor: 14.03.2013, ora 12.00.

Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Contract servicii – model (85.504 kB)
Documente achizitie (399.36 kB)
Formulare (137.216 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.