Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Achiziţia serviciilor hoteliere – Martie 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Martie 2013

 1

Nr. 1008/ 04.03.2013

Anunţ privind achiziţia serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel în cadrul implementării Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă” ID61519.

Data publicării anunţului: 06 martie 2013; 07 martie 2013

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR, cod de identificare fiscală 15346984, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, tel: 021.224.0055, fax: 021.224.0025, organizată şi funcţionând în baza O.U.G. nr. 144/ 2008, reprezentată legal prin Preşedinte Mircea – Nicuşor TIMOFTE, anuntă deschiderea procedurii de achizitie publica, in conf. cu preved. Ord. MAE nr. 1050/ 2012,  pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55000000-0, 55100000-0, 55120000-7, 55300000-3, 55520000-1, 60400000-2.

OAMGMAMR este beneficiarul unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului POSDRU/90/2.1/S/61519.

Sursa de finantare a contractului: bugetul proiectului ID 61519. Oferta va fi prezentată în lei. Valoare maxima totala estimata a contractului: 304.270 lei, fara TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scăzut pe total oferta.

Toate informaţiile privind achiziţia se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon  0741.048.499. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi OAMGMAMR la sediul de implementare a proiectului din str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1, Bucuresti. Persoana de contact Zenovia ROPOTICĂ, e-mail: zenovia.ropotica@gmail.com.

Documentatia pentru achizitia avand ca obiect servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, poate fi vizualizata accesand site-ul www.oamr.ro, sectiunea Proiecte europene –Achizitii. Se solicita Garantie de participare in valoare de 6.000 lei cu valabilitate 90 de zile de la depunerea ofertelor.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 14 martie 2013, ora 12.30. Data si ora deschiderii ofertelor: 14.03.2013, ora 13.00.
Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte OAMGMAMR

Contract servicii hoteliere – model (87.04 kB)
Docum achizitii servicii reuniuni hoteliere (417.28 kB)
Formulare serv_hoteliere (137.216 kB)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.