În atenția asistenților medicali | Anunț angajare Apel din partea Organizației Mondiale a Sănătății Anunț
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Asistenţii medicali se pregătesc de examen

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 27 Octombrie 2015

Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de 29 octombrie pentru asistenţii medicali generalişti iar în data de 30 octombrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

Ca şi în anii precedenţi, examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în două etape, prima etapă de verificare a dosarelor de înscriere, eliminatorie, care se va finaliza în data de 28 octombrie 2015, iar a doua etapă, examenul propriu- zis, susţinerea unui test- grilă de verificare a cunoştinţelor.

Pentru a fi declaraţi „promovat” candidaţii trebuie să obţină la testul- grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Astfel, candidaţii înscrişi la examen vor susţine un test-grilă format din 100 de întrebări, cu câte un răspuns corect. Testele- grilă sunt concepute de către o comisie de elaborare a subiectelor. Pentru a asigura un nivel cât mai înalt de testare a cunoştinţelor asistenţilor medicali înscrişi la examen, OAMGMAMR colaborează cu profesori univesitari, cu asistenţi medicali şefi de secţie, cu directori de îngrijiri, cu asistenţi medicali cu studii superioare care sunt implicaţi în comisiile de specialitate ale OAMGMAMR, cu experţi din cadrul Ministerului Sănătăţii dar şi cu jurişti.

Examenul de grad principal este un examen naţional, organizat în toate judeţele ţării, şi se adresează tuturor asistenţilor medicali care au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă, pentru care, absolvirea acestui examen reprezintă obţinerea unui grad profesional în urma căruia cei care promovează vor beneficia de o majorare salarială.

Prin organizarea acestui examen important pentru evoluţia profesională a asistenţilor medicali, OAMGMAMR doreşte să transmită pacienţilor şi societăţii, mesajul că profesia de asistent medical reprezintă, pe lângă vocaţie, multă pregătire profesională, ore de studiu individual şi de practică, dezvoltare continuă a cunoştinţelor şi competenţelor.  Aceste lucruri sunt esenţiale pentru profesia noastră, pe care membrii organizaţiei au ales să o practice, cu devotament şi responsabilitate.

La nivelul tuturor filialelor OAMGMAMR se fac eforturi pentru a se asigura cele mai bune condiţii de desfăşurare a acestui examen, logistice dar şi de securitate.

Biroul executiv al OAMGMAMR urează succes tuturor candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal sesiunea 2015 şi mulţumeşte tuturor persoanelor implicate în organizarea acestuia.

-OAMGMAMR-

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.