Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Atelier pe tema protecției datelor cu caracter personal organizat la București

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 29 Martie 2018

În data de 28 martie 2018, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a organizat la București un atelier pe tema protecției datelor cu caracter personal susținut de șeful Biroului juridic și comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pe data de 25 mai 2016, a intrat în vigoare Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut drept Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR), dar acesta va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 28 mai 2018.

Atelier protecția datelor

Obiectivul atelierului a fost acela de a ne prezenta obligațiile ce revin organizației profesionale cu privire la respectarea regulilor de prelucrare a datelor stabilite de noul Regulament, aspectele legate de numirea unui responsabil pentru protecția datelor, modalitatea de asigurare a securității datelor, precum și pentru a răspunde întrebărilor legate de implicațiile aplicării acestei reglementări în domeniul de activitate al organizației noastre.

La acest eveniment, alături de reprezentanți din cadrul tuturor filialelor O.A.M.G.M.A.M.R, au participat și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, pentru a fi informați cu privire la implicațiile noului cadru legislativ aplicabil în domeniul protecției datelor.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.