Rezultatele evenimentului la nivel înalt „Asistenții medicali și moașe, în avangarda schimbării” ANUNȚ IMPORTANT | Înscriere programe de specializare pentru reconversie profesională ANUNȚ IMPORTANT | Înscriere programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Buletin de știri #13 | Consiliul European al Asistenților Medicali

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Septembrie 2018

 

Știri din Bruxelles

Anul 2018 – Ediția nr. 13

 

Cuprins:

Brexit-ul prezintă riscuri pentru îngrijirile de sănătate, afirmă Colegiul Regal al Asistenților Medicali

Blockchain pentru susținerea continuității îngrijirilor și utilizatorii săi finali: asistenții medicali

Fondurile europene trebuie să susțină sănătatea și asistenții medicali din UE

Un set de instrument care va ajuta regiunile europene să se îndrepte către o forță de muncă sustenabilă din domeniul sănătății, este disponibil acum online 

 

 Brexit-ul prezintă riscuri pentru îngrijirile medicale, afirmă Colegiul Regal al Asistenților Medicali 

 

Potrivit opiniei Colegiului Regal al Asistenților Medicali, Brexit-ul prezintă „un risc imediat pentru furnizarea unor îngrijiri de sănătate, sigure și eficiente” către pacienții din Regatul Unit.

Sindicatul a făcut acest avertisment într-o scrisoare oficială adresată leaderilor principalelor partide politice din Regatul Unit, în numele a cei 435000 de membri. De asemenea, a solicitat ca partidele să sprijine un al doilea referendum privind Brexit-ul.

O purtătoare de cuvânt a guvernului a afirmat că există planuri de asigurare a acelorași standard de îngrijire pentru pacienți, după Brexit, având în vedere că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la data de 29 martie 2019.

În această scrisoare, Maria Trewern, președintele consiliului Colegiului Regal al Asistenților medicali, a declarat: „Așa cum s-a clarificat în cadrul dezbaterii dintre membrii noștri, implicațiile privind sănătatea și sistemele de sănătate ale Brexit-ului vor fi numeroase. Există riscuri care, dacă nu vor fi abordate credibil, pot pune în pericol sănătatea populației. De asemenea, ar putea avea un impact sever asupra capacității membrilor noștri de a oferi pacienților îngrijiri sigure și eficiente, atât pe termen scurt, cât și lung.”

Această scrisoare a avertizat că Brexit-ul ar putea exacerba problemele actuale din cadrul NHS, cum ar fi sustenabilitatea forței de muncă precum și aprovizionarea cu material medicale.

Sustenabilitatea forței de muncă

Sindicatul a afirmat că Brexit-ul ar putea avea implicații deosebite pentru personalul de asistență medicală care oferă îngrijiri în zonele care leagă Irlanda de Nord și Republica Irlanda, avertizând și cu privire la amenințările referitoare la practicile corecte de angajare, drepturile angajatului și schimbul transfrontalier de cunoștințe, cercetare și competențe.

De asemenea, se afirmă în scrisoare că sindicatul sprijină un al doilea referendum cu privire la orice înțelegere finală în ceea ce privește Brexit-ul , pentru “a oferi cetățenilor posibilitatea de a face o alegere în cunoștință de cauză și de a vota deciziile care vor afecta generații prezente și viitoare.”

O purtătoare de cuvânt a unui department de sănătate și asistență socială a declara că personalul din UE “reprezenta o parte vitală a forței de muncă din cadrul NHS și din domeniul asistenței sociale” și că “va avea un rol important în viitorul îngrijirilor de sănătate și sociale ale acestei țări. Ne pregătim pentru orice situație, inclusiv pentru un Brexit fără acord, și am colaborat îndeaproape cu partnerii pentru elaborarea unor planuri de urgență care să asigure că pacienții vor continua să primească îngrijiri în exact același mod ca și până acum.”

Aprovizionarea cu materiale medicale

În luna octombrie, Dl. Stevens, Manager General NHS, a comunicat deputaților europeni că guvernul nu i-a cerut să analizeze potențialul impact al părăsării UE de către Regatul Unit, în luna martie 2019, fără existența vreunui acord.

Întrebat despre această situație, acesta i-a răspuns lui Andrew Marr: „Departamentul de Sănătate, împreună cu alte părți ale guvernului a elaborat planuri imediate în ceea ce privește numărul suficient de consumabile și echipament medical, pentru diferite situații.” De asemenea, a declarat că fiecărui spital i s-a cerut să se adreseze angajaților cetățeni ai UE, cu informații privind modul în care să solicite ședere în Marea Britanie.

Au existat și avertismente privind părăsirea de către Regatul Unit, a Euratom, organismul care reglementează industria nucleară a Europei, inclusiv furnizarea de izotopi medicali, esențiali pentru tratamentul diverselor tipuri de cancer. Prim-ministrul Theresa May a solicitat ca Marea Britaniei să mențină o “asociere strânsă” cu Euratom, după Brexit. De asemenea, a declarat că Regatul Unit va solicita aderare în calitate de membru asociat al Agenției Europene de Medicamente, care evaluează și supraghevează medicamentele și ajută autoritățile naționale în autorizarea vânzării de medicamente în cadrul Pieței Unice UE.

Pentru alte informații, vă rugăm să accesați următoarele link-uri.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-45333267

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-44672873

 

 Blockchain  pentru susținerea continuității îngrijirilor și utilizatorii săi finali: asistenții medicali

 

Blockchain este o tehnologie de depozitare și trasmitere a informațiilor, un sistem transparent, sigur și funcțional. Forumul politic OCDE privind  Blockchain a evidențiat caracteristicile importante ale acestei inovații care ar putea aduce beneficii reale profesiei de asistent medical.

Blockchain are potențilaul de a transforma funcționarea unei game largi de industrii. Caracteristicile sale pot spori transparența și trasabilitatea, pot facilita accesul pe piață și pot  îmbunătăți eficiența tranzacțiilor. Cu toate acestea, atingerea întregului potențial al Blockchain depinde de integritatea proceselor, și necesită politici și măsuri adecvate pentru atingerea acestui potential, adresând problema riscurilor utilizării necorespunzătoare. Guvernele și comunitatea internațională vor juca un rol semnificativ în elaborarea cadrelor politice și de reglamentare, aliniate cu problemele emergente, și vor promova piețe transparente și stabile, ca bază pentru utilizarea Blockchain.

În timp ce guvernele naționale au subliniat potențialele beneficii și riscuri ale Blockchain-ului pentru economiile și societățile noastre, și ce ar trebui să facă guvernele pentru a atinge acest potențial, atunci când este vorba despre îngrijiri medicale și sociale, Blockchain prezintă oportunități solide pentru transferarea în condiții de siguranță a dosarelor medicale, către partenerii sociali și de sănătate relevanți.  

Abordarea tehnologiei Blockchain din punct de vedere al profesiei de asistent medical, în domeniul îngrijirilor de sănătate și sociale

Asistenții medicali sunt esențiali pentru a pune o amprentă umană în Blockchain, întrucât ei pot îmbunătăți accesul și rezultatele în abordarea centrată pe persoană, asigurând continuitatea îngrijirilor în sectorul primar și secundar al sănătății și în asistența socială.

Dreptul cetățenilor de a accesa în timp util îngrijiri de sănătate accesibile din punct de vedere al costurilor, de prevenire și curative și de bună calitate, constituie o problemă fundamentală a societății din UE.  Această problemă specială poate fi abordată în parteneriat cu asistenții medicali de primă linie,precum și o abordare holistică a asistenței medicale și sociale, bazată pe valori, poziționând pacientul/cetățeanul în centru întregului proces. Apoi, tehnologia Blockchain poate susține responzabilizarea cetățenilor/pacienților în gestionarea propriilor date de sănătate și sociale, prin asigurarea cunoștințelor și a modului în care le sunt utilizate datele.  Astfel, Blockchain are potențialul de a aborda problem-cheie privind sănătate și societatea, cum ar fi ezitarea în ceea ce privește vaccinarea, prin facilitarea menținereii unei evidențe a vaccinării, cu un control sporit asupra propriilor informații, din partea cetățeanului/pacientului.. Acesta este doar un exemplu despre modul în care deficiența UE în cee ace privește implementarea, poate fi încheiată prin inovație.

Contribuția asistenților medicali în Blockchain se referă la stimularea continuității îngrijirilor, facilitând comunicarea între diferiți actori implicați în furnizarea celor mai bune rezultate pentru cetățeni și pacienți. În mod special, asistenții medicali sunt cheia către îmbunătățirea accesului și a rezultatelor în abordarea centrată pe persoană, asigurând continuitatea îngrijirilor în sectorul de îngrijire primară, secundară și al asistenței sociale.

Cu ajutorul tehnologiei Blockchain, asistenții medicali responsabili de accesarea, înregitrarea și prelucrarea datelor privind asistența medicală și social, au mai multă siguranță că aceste date acste date vor fi exacte și consecvente, ducând la îmbunătățirea căilor de îngrijire a pacientului, și drept urmare, la rezultate pe măsură. Având o bază de date distribuită, pentru informațiile privind asistența medicală și social, furnizorii pot beneficia de o mai bună accesibilitate, precizie și siguranță, așadar rezultate mai bune pentru toată lumea.  Prin urmare, Blockchaindevine o tehnologie care susține prima linie prin înregistrarea istoricului datelor.

Mai mult decât atât, prin  intermediul rețelei Blockchain, pacienții/cetățenii au acces la baze de date sincronizate, oferind beneficii fără precedent pentru furnizarea îngrijirilor primare de sănătate.

Schimbul periodic și actualizat al istoricului de sănătate și social al pacientului le va permite asistenților medicali să facă progrese în ceea ce privește procesul de externare a pacienților și schimbul de date în continuitatea îngrijirilor, având drept consecință reducerea birocrației și o calitate mai bună a intervențiilor, fundamentale în ceea ce privește reducerea nevoilor nesatisfăcute ale pacienților și cetățenilor.

Blockchain poate deveni o soluție în ecosistemele de îngrijire de sănătate și sociale bazate pe valori, deoarece gatekeeper-ul devine acum pacientul/cetățeanul, care va accesa direct calea continuității îngrijirilor. În acest sens, Blockchain trebuie să demonstreze potențialul de a reduce sarcina colectării de date ce cade pe umerii asistenților medicali, permițându-le să petreacă mai mult timp cu pacienții.

Pe scurt, Blockchain poate avea o mare contribuție la facilitarea accesului la îngrijire, prin digitalizarea îngrijirilor de sănătate și sociale. În acest sens, Blockchain trebuie să promoveze politicile de îngrijiri integrate și continuitatea acestora, susținând asistenții medicali în furnizarea unui nivel de îngrijire sigur și de calitate înaltă.  Implicarea utilizatorilor finali, a asistenților medicali din prima linie, în dezvoltarea unor instrumente de îngrijiri de sănătate și sociale adecvate scopului, pot face sistemele mai integrate, mai coordonate și mai durabile.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați următorul link:

http://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum-2018.htm

 

 Fondurile Europene trebuie să susțină sănătatea și asistenții medicali din UE

 

Membrii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a PE au făcut un schimb de opinii privind Fondul Social European Plus (ESF+). În cadrul viitorului buget UE pe termen lung (2021-2027)  și apropierea alegerilor europene în anul 2019, membrii urmăresc  continuarea consolidării dimensiunii sociale a Uniunii, servind drept principalul instrument financiar care ghidează investirea în oameni și depune eforturi pentru implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale.

Cu un buget de 413 milioane de euro, programul de sănătate ESF+ va susține politica de sănătate publică, pentru atingerea obiectivului asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătaății în Uniune.  Odată cu alegerile viitoare, se așteaptă ca acest program să completeze alte acțiuni ESF+, în abordarea problemelelor de sănătate identificate în semestrul european.

Pentru Consiliul European al Asistenților Medicali este fundamentală asigurarea faptului că îngrijirea de sănătate și social, precum și forța de muncă din domeniul asistenței medicale, sunt susținute în mod corespunzător prin programul ESF+, pentru a obține rezultate pozitive de sănătate și sociale.

 

 Un set de instrumente care va ajuta regiunile europene să se îndrepte către o forță de muncă sustenabilă din domeniul sănătății, este disponibil acum online

 

Un set de instrumente elaborate pentru creșterea gradului de conștientizare în țările în care forța de muncă din domeniul sănătății este o investiție esențială în acoperirea unviersală cu servicii medicale, este disponibil acum online. Setul de instrumente a fost dezvoltat de către Organizația Mondială a Comerțului din Europa (OMC), în colaborare cu experți regionali.

Conceptul setului de instrumente a luat naștere din cadrul regional de acțiune elaborat de către OMS Europa, în anul 2017, pentru a atinge obiectivele planului global de acțiune pe 5 ani, pentru ocuparea forței de muncă din domeniul sănătății și creșterea economică incluzivă, publicat de OMS, Organizația Internațională a Muncii și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Conceptul a fost prezentat în cadrul celei de-a 17 a Adunare Mondială a Sănătății, și a fost adoptat de statele membre, în cadrul celei de-a 67 a sesiune a Comisiei Regionale OMS pentru Europa.  Proietul privind setul de instrumente a fost lansată în cadrul celui de-al patrulea Forum global privind resursele umane pentru sănătate, ce a avut loc la Dublin în luna noiembrie a anului trecut.

Setul de instrumente susține Cadrul pentru Acțiune și adaptează strategia globală privind resursele umane pentru sănătate: forța de muncă 2030, în contextual Regiunii Europene OMS. Acesta stabilește obiective strategice esențiale pentru Statele Membre și propune opțiuni politice și modalități de implementare pentru susținerea statelor membre în consolidarea durabilă a resurselor umane pentru sănătate. (HRH).

Setul de instrumente este construit în jurul a 4 obiective strategice: educație și performanță, planificare și investiție, consolidarea capacităților, analiză și monitorizare. Statele Membre pot utiliza setul de instrumente pentru dezvoltarea unor soluții locale pentru a transforma distribuirea, diversificarea calificărilor, competențele, educația, managamentul și reglementarea forței de muncă din domeniul sănătății, pentru întâmpinarea problemelor specifice privind HRH.

Setul de instrumente se dorește a fi o resursă dinamică ce poate fi adaptată. OMS Europa planifică să lucreze cu experți și părți interesate, în mod continuu, pentru a-l îmbunătăți și pentru a adăuga ghiduri și instrumente care să sprijine țările în confruntarea problemelor specifice.

Setul de instrumente disponibil în limba engleză: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/publications/2018/the-toolkit-for-a-sustainable-health-workforce-in-the-who-european-region-2018

Mai multe informații: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/publications/2018/the-toolkit-for-a-sustainable-health-workforce-in-the-who-european-region-2018

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.