Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Categorie: Informaţii utile

Exercitarea fără drept a unei profesii

Atragem atenția că potrivit art.348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: ”Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se... Citiți mai mult

Legea nr. 358 din 18 decembrie 2013 (studii superioare- grad principal)

LEGE   Nr. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 21 decembrie 2013 ARTICOL UNIC Articolul 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... Citiți mai mult

Admitere 2014- Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă intitulat: Management sanitar

ADMITERE 2014 Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă intitulat: Management sanitar ● Perioada de înscriere: 03 – 21.02.2014 ● Taxa de şcolarizare se poate achita în rate ! ● La cererea cursanţilor activităţile didactice se pot organiza în regim modular !!! ● Informaţii suplimentare: http://concept.ulbsibiu.ro sau tel. 0745/110855   MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, UNIVERSITATEA... Citiți mai mult

Excepţii de la programul naţional de EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Atenţionare privind suspendarea de drept a contractului de muncă

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei.... Citiți mai mult

Informaţii privind limitele minime ale asigurării de răspundere civilă în domeniul medical

Prevăzute în Ordinul nr. 346 din  8 august 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din 18 august 2006. Limitele minime ale asigurării, se exprimă în... Citiți mai mult
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.