Rezultatele ședinței semestriale a Adunării Generale a Consiliului European al Asistenților Medicali (ENC)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Categorie: Informaţii utile

Lipsa avizului anual și a autorizației de exercitare a profesiei aduc atingere raporturilor de muncă până la sancțiuni penale

I. Conform prevederilor art. 46, alin.(2) și (4) din OUG nr.144/ 2008:  (2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România creditează cursurile, programele de educaţie continuă avizate... Citiți mai mult

Exercitarea fără drept a unei profesii

Atragem atenția că potrivit art.348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: ”Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se... Citiți mai mult

Legea nr. 358 din 18 decembrie 2013 (studii superioare- grad principal)

LEGE   Nr. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 21 decembrie 2013 ARTICOL UNIC Articolul 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... Citiți mai mult

Admitere 2014- Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă intitulat: Management sanitar

ADMITERE 2014 Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă intitulat: Management sanitar ● Perioada de înscriere: 03 – 21.02.2014 ● Taxa de şcolarizare se poate achita în rate ! ● La cererea cursanţilor activităţile didactice se pot organiza în regim modular !!! ● Informaţii suplimentare: http://concept.ulbsibiu.ro sau tel. 0745/110855   MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, UNIVERSITATEA... Citiți mai mult

Excepţii de la programul naţional de EMC

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Atenţionare privind suspendarea de drept a contractului de muncă

Având în vedere prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată/ Codul muncii, emisă de Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 Contractul individual de muncă se suspendă de drept de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei.... Citiți mai mult

Informaţii privind limitele minime ale asigurării de răspundere civilă în domeniul medical

Prevăzute în Ordinul nr. 346 din  8 august 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din 18 august 2006. Limitele minime ale asigurării, se exprimă în... Citiți mai mult
Copyright © 2001 - 2022 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.