Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Clarificari cu privire la achiziția de servicii hoteliere

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Noiembrie 2013

3

CLARIFICARI:

Nr. înregistrare 544/19.11.2013

Catre…………………………..

REF: Clarificari la documentatia pentru ofertanti elaborata in cadrul procedurii de achizitie de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea conferinţei finale în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Stimate domn/Stimata doamna,

Ca urmare a solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia pentru ofertanti elaborata in cadrul procedurii de achizitie de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea conferinţei finale în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946, cod CPV: 55120000-7, organizata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor  Medicali din România – OAMGMAMR, in cadrul proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, formulam urmatoarele clarificari:

Intrebarea nr. 1
Va rugam sa ne comunicati cate variante de meniu trebuie sa includa cina.

Raspuns la Intrebarea nr. 1
Pentru cina nu a fost solicitat bufet suedez, drept pentru care fiecare persoană va comanda la alegere, în limita costului cinei, din meniul pus la dispoziţie de restaurantul hotelului.
Ofertantii trebuie să ţină cont de faptul ca specificaţiile caietului de sarcini sunt specificaţii minimale ce trebuie îndeplinite, de aceea există posibilitatea ca ofertanţii să poată propune orice alte dotări /servicii pe care le pot pune la dispoziţie pentru desfăşurarea în bune condiţii a /conferinţei.

Aprobat,
Mircea – Nicuşor TIMOFTE
Preşedinte O.A.M.G.M.A.M.R.

De acord,                                                                                         Întocmit,
Vergilia Mădălina FLOREA                                                     Gabriela NECŞULIU
Manager Proiect                                                                     Asistent manager

Avizat,
Elena – Maria DUŢĂ
Expert cu studii juridice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.