Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Clarificari documentatie pentru ofertanti – reuniuni hoteliere

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Iunie 2013

3

Nr. 426/04.06.2013

Catre:  —————————————

REF: Clarificari la documentatia pentru ofertanti elaborata in cadrul procedurii de achizitie a serviciilor  de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Stimate domn/Stimata doamna,

Ca urmare a solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia pentru ofertanti elaborata in cadrul procedurii de achizitie de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii, CPV 55000000-0, 55100000-0, 55120000-7, 55300000-3, 55520000-1, 60400000-2, organizata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor  Medicali din România – OAMGMAMR, in cadrul proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, formulam urmatoarele clarificari:

Intrebarea nr. 1

Va rugam sa ne precizati care sunt destinatiile si orarul estimat autocarului, atat in zilele in care acesta este solicitat “ at disposal“, asa cum se mentioneaza in documentatia de atribuire cat si pe durata derularii sesiunilor, si anume:
« In zilele de marti, miercuri si joi deplasarea se va asigura de la hotel la obiectivele de vizita stabilite conform agendei, si intoarcere la hotel de la ultimul obiectiv de vizita stabilit conform agendei. »
« Asigurarea transportului persoanelor de la aeroport la hotel si de la hotel la aeroport si transportului transnational local zilnic pentru desfasurarea activitatilor – o cursa dus si alta cursa intors/ zi, de la si spre hotel de la locatiile unde se desfasoara celelalte activitati. «

Raspuns la Intrebarea nr. 1
Destinatiile si orarul estimat autocarului vor fi comunicate dupa incheierea contractului cand vom pune la dispozitia prestatorului de servicii toate detaliile, in functie de agenda de lucru care va fi stabilita cu partenerul transnational al proiectului. Aceste lucruri vor fi comunicate până la data de 22 august 2013.

Intrebarea nr. 2

 Va rugam sa ne precizati cerinta unitatii achizitoare in ceea ce priveste clasificarea si specificatiile tehnice ale autocarului care va asigura transportul persoanelor local in Dublin.

Raspuns la Intrebarea nr. 2
Se doreste ca transportul sa fie efectuat prin inchirierea unui autocar cu un numar suficient de locuri pentru intregul grup. De asemenea, se solicita ca mijlocul de transport  prevazut pentru transferul de la aeroport la hotel si invers sa detina si un spatiu suficient de mare  pentru depozitarea bagajelor intregului grup.
Autocarul  care va asigura transportul persoanelor local in Dublin trebuie sa corespunda, atat din punct de vedere al dotarilor cat si al clasificarii,  standardelor impuse de legislatia irlandeza in domeniul transportului de persoane.

Intrebarea nr. 3

Va rugam sa ne precizati in detaliu care sunt asteptarile Dvs. privind dotarile salii de conferinta, orarul estimat al derularii sesiunilor , asa cum se mentioneaza in documentatia de atribuire, si anume:

« Alte dotări pe care ofertantul le poate pune la dispoziţie pentru desfăşurarea în bune condiţii a seminarului/conferinţei. »

Raspuns la Intrebarea nr. 3
Ofertantii trebuie sa tina cont de faptul ca specificatiile caietului de sarcini sunt specificatii minimale ce trebuie indeplinite, de aceea exista posibilitatea ca ofertantii sa poata oferi orice alte dotari pe care le pot pune la dispozitie pentru desfasurarea in bune conditii a seminarului/conferintei.

Aprobat,                                                                                De acord,
Mircea – Nicuşor TIMOFTE                                              Vergilia Mădălina FLOREA
Preşedinte O.A.M.G.M.A.M.R.                                           Manager Proiect

Întocmit,                                                                                Avizat,
Venera BOTESCU                                                               Elena – Maria DUŢĂ
Coordonator sesiuni de lucru nationale şi                           Consilier Juridic
schimburi  de experienţă transnaţionale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.