Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Clarificari la documentatia pentru ofertanti – reuniuni hoteliere

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Iunie 2013

3

Nr. 447/19.06.2013

Catre:  —————————————

REF: Clarificari la documentatia pentru ofertanti elaborata in cadrul procedurii de achizitie a serviciilor  de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii în cadrul implementării Proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, ID 57946

Stimate domn/Stimata doamna,
Ca urmare a solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia pentru ofertanti elaborata in cadrul procedurii de achizitie de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel pentru organizarea de schimburi de experienţă in vederea creşterii adaptabilităţii personalului din sectorul sănătăţii, CPV 55000000-0, 55100000-0, 55120000-7, 55300000-3, 55520000-1, 60400000-2, organizata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor  Medicali din România – OAMGMAMR, in cadrul proiectului cu titlul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, formulam urmatoarele clarificari:

Intrebarea nr. 1
Referitor la specificatiile documentatiei de atribuire asa cum sunt ele prevazute in Invitatia de Participare receptionata in cursul acestei dimineti cat si Caietul de Sarcini, am constatat ca ati operat o modificare privind bugetul maxim alocat de unitatea achizitoare pentru aceasta procedura.

Raportat la aspectul prin care cantitatea si tipul serviciilor nu au cunoscut modificari cantitative sau de alta natura fata de procedura anterioara anulata in data de 12.06.2013, va rugam sa ne transmiteti raspunsul Dvs. privitor la motivele care au condus la aplicarea acestei diminuari a bugetului, cu aprox. 5% din valoarea publicata la prima procedura.

Raspuns la Intrebarea nr. 1
La reluarea procedurii s-a întocmit o nouă notă de estimare a valorii contractului şi s-a ţinut cont de faptul că beneficiarul proiectului a iniţiat un act adiţional la contractul de finanţare prin care s-a modificat structura bugetului proiectului şi valoarea unor capitole bugetare, act adiţional prin care a fost diminuat şi bugetul pentru organizarea schimburilor de experienţă transnaţionale.

Aprobat,                                                                                  De acord,
Mircea – Nicuşor TIMOFTE                                              Vergilia Mădălina FLOREA
Preşedinte O.A.M.G.M.A.M.R.                                           Manager Proiect

Întocmit,                                                                                Avizat,
Venera BOTESCU                                                              Elena – Maria DUŢĂ
Coordonator sesiuni de lucru nationale şi                        Consilier Juridic
schimburi  de experienţă transnaţionale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.