Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Completarea formularelor- chestionar emise de Statele Terțe- instrucțiuni RO/EN

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 24 Februarie 2021

CONFORM prevederilor Hotărârii CN Nr. 34/2017 din 6 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene:

I. Formularele- chestionar emise de autoritățile competente ale statelor terţe se completează de către filialele județene/filiala Mun. București ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR).

II. Filialele judeţene ale OAMGMAMR /filiala Mun. București soluţionează cererile privind completarea formularelor- chestionar emise de autoritățile competente ale statelor terţe,după cum urmează:

1) Cererile asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt sau, după caz, care au fost membri ai OAMGMAMR, se soluţionează de către filiala OAMGMAMR la care aceştia sunt  sau au fost înscrişi în calitate de membru.

 2) În cazul în care solicitantul format în România în una din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical nu a obţinut calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se soluţionează de către filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială acesta domiciliază .

ENG.

According with Decision no. 34/2017 of December 6, 2017 for the approval of the Procedure for completing the questionnaire forms necessary for the exercise of the professions of general  care nurse, midwife and medical assistant outside the borders of the European Union

I. The questionnaires issued by the competent authorities of the third states are filled in by the county branches / Mun. Bucharest of the Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania (OAMGMAMR).  

II. The county branches of OAMGMAMR / Mun. Bucharest solves the requests regarding the completion of the questionnaires issued by the competent authorities of the third countries, as follows:

1) The applications of the general care nurses, midwives and medical assistants who are or, who were members of OAMGMAMR, shall be solved by the OAMGMAMR branch to which they are or have been registered as a member.

 2) If the applicant trained in Romania in one of the professions of general care nurse, midwife or medical assistant has not obtained the quality of member of OAMGMAMR, the application is solved by the OAMGMAMR branch on whose territorial area he/she resides .

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.