Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018 Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

CoNAS- Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+

CONAS

Conducerea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor este asigurată de:

  •  Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
  •  Comitetul director
  •  Directorul general

Comitetul director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor CoNAS, așa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 1148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare-  republicată, este format din 7 membri, reprezentanţi ai următoarelor instituţii şi organizaţii profesionale:

  • un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale;
  • 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;
  • un reprezentant al Academiei Române;
  • un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;
  • un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști,  Moaşelor și Asistenților Medicali din România;
  • preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.

Comitetul director al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor se întrunește în ședințe ordinare lunare și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, fiind convocat și condus de președintele Comitetului director, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte. Comitetul director este legal întrunit în prezența a 5 din cei 7 membri.

Comitetul director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă prin hotărâre, în condiţiile legii, acreditărea spitalelor pe baza propunerilor elaborate de Unitatea de evaluare, analiză şi acreditare;

b) aprobă prin hotărâre conţinutul şi modelul certificatului de acreditare, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;

c) aprobă prin hotărâre  normele privind modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare în vederea acreditării;

d) avizează procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor propuse de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi le supune, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobării ministrului sănătăţii;

e) aprobă prin hotărâre constituirea Comisiei de evaluare în vederea acreditării pentru fiecare spital, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;

f) propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale spitaliceşti;

g) aprobă prin hotărâre planul privind instruirea şi organizarea corpului de evaluatori, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;

h) aprobă prin hotărâre planul anual de acreditare al spitalelor, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;

i) avizează raportul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.

În luna octombrie 2013, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania a încheiat un protocol de colaborare cu Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în scopul colaborării pentru armonizarea curriculei specifice domeniului de formare și perfecționare pentru membrii OAMGMAMR, conform angajamentelor față de Comisia Europeană, prin organizarea unor sesiuni științifice pentru formatorii români, sesiuni la care vor participa experți desemnați din cadrul Uniunii Europene.

http://www.conas.gov.ro/

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.