Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se alătură Inițiativei Ambasadei SUA la București de promovare a vaccinării HPV
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Continuă cursurile de calificare gratuite pentru personalul din sistemul sanitar din Bucureşti, Galaţi, Vrancea

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 18 Februarie 2015

banda sigle femin

10.02.2015

CONTINUĂ CURSURILE DE CALIFICARE GRATUITE PENTRU PERSONALUL DIN SISTEMUL SANITAR DIN BUCUREŞTI, GALAŢI, VRANCEA

în cadrul proiectului

„Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România beneficiar al proiectului strategic finanţat din fonduri europene „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN” POSDRU/144/6.3/S/128729, continuă organizarea cursurilor pentru angajaţii din unităţile sanitare din Bucureşti şi din judeţele Vrancea şi Galaţi, cursuri oferite GRATUIT, ca urmare a finanţării acestora din fonduri europene.

In perioada ianuarie-mai 2015, se desfăşoară cursurile de calificare pentru 5 grupe de cursanţi în meseria de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu şi 4 grupe de cursanţi în meseria de Baby sitter.

Perioada de desfăşurare a acestor cursuri este de aproximativ 4 luni, distribuită pe ore de curs de teorie (120 de ore) şi practică (240 de ore), în care angajatele vor dobândi noi competenţe care vor putea fi fructificate la locul de muncă actual sau la un nou loc de muncă, asigurându-se astfel transferabilitatea rezultatelor la nivel naţional.

In cadrul acestor cursuri de calificare, cele 225 de femei vor beneficia de materiale necesare derulării cursurilor practice şi teoretice, achiziţionate în cadrul proiectului (trusă de prim ajutor, halate, suport de curs), papetărie, materiale promoţionale, iar dupa examinarea finală, cursantele certificate care promovează examenul vor primi o subvenţie în valoare de 1.068 lei şi o diplomă recunoscută la nivel naţional şi european, eliberată de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

Untitled

Demararea cursurilor de calificare din anul 2015 este motivată de finalizarea cu succes a primei serii de cursuri în meseria de Baby sitter şi Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, pentru 15 grupe de cursanţi, în perioada septembrie 2014 – ianuarie 2015.

Media generală de 9,83 a celor 374 de cursanţi care s-au prezentat la evaluarea finală a cunoştinţelor dobândite, prin testare teoretică şi practică, este onorantă si ne motivează în demersul nostru din cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene de a furniza cursuri de calificare cerute pe piaţa muncii.

Este un pas important pentru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ca furnizor de formare profesională acreditat de Autoritatea Natională pentru Calificări (ANC) cu o activitate de peste 1 an şi jumătate, în acord cu valorile şi misiunea pe care şi le-a asumat ca promotor în formarea profesională continuă a asistenţilor medicali.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6” Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” , POSDRU/144/6.3/S/128729, se derulează pe o perioadă de 18 luni în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania).

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, Bucureşti; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; www.femin.ro, OAMMRomania@gmail.com.

Persoană contact: Raluca Cheptănaru, expert informare şi promovare

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.