Participarea președintelui OAMGMAMR la Reuniunea comună a asistenților șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Continuarea cursurilor de Tehnologia informațiilor și comunicațiilor

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 22 Mai 2013

3

Continuarea cursurilor de Tehnologia informațiilor și comunicațiilor în cadrul programelor de formare profesională continuă pentru asistenții medicali în vederea implementării noilor tehnologii în sistemul de sănătate.

22 mai 2013

Proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!” se apropie de final, răspunzând într-un mod eficient unei nevoi reale de completare a competențelor practicienilor din sistemul de sănătate prin cursurile de tehnologia informației oferite asistenților medicali.

Tehnologiile informatice sunt o dimensiune a sistemului de sănătate care chiar dacă la acest moment sunt o provocare, prin competențele oferite asistenților medicali activi aduc un plus de eficiență și siguranță serviciilor de îngrijiri. În marea majoritate a domeniilor de activitate din România personalul implicat este obișnuit să utilizeze internetul, în sistemul medical, cu precădere cel de stat, elementul informatic a pătruns mai greu și fiind încă la început,  folosirea și utilizarea eficientă a acestuia sunt încă rezultate ale unui un proces de dezvoltare aflat în derulare.

În cadrul proiectului principalele activități în derulare la acest moment sunt continuarea și finalizarea cursurilor TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor).

Pâna în prezent au beneficiat de aceste cursuri un numar de 500 de asistenți medicali din România, în anul I de implementare, și 2395 de asistenți medicali în anul II, recrutați conform Metodologiei de selectare aprobate în cadrul proiectului; cursurile s-au desfașurat pe durata a 42 de ore de pregătire în domeniul tehnologiei informației și comunicației, la sfârșitul cărora participanii au susținut un examen în vederea obținerii certificatului CNCFPA.

În luna ianuarie 2013 au demarat cursurile gratuite de instruire și certificare a competențelor TIC (operator PC), propuse pentru anul III de implementare, pentru 1105 de asistenți medicali din România, cursuri ce se deruleaza în prezent pentru ultimele grupe, și care vor fi finalizate în luna iunie 2013.

În cadrul cursurilor asistenții medicali primesc noțiuni de bază din domeniul calculatoarelor, utilizarea și gestionarea eficientă a unui sistem de operare, exersează aplicații de procesare text și aplicații de poștă electronică, însușindu-și totodată și noțiuni de accesare a Internetului pentru o comunicare cât mai eficientă. De asemenea, cursanții primesc materiale promoționale și materiale de informare privind necesitatea instruirii în tehnologia informației.

În urma participării la cursuri, asistenții medicali își vor dezvolta abilități de a asista personalul medical la realizarea de raportări, fișe și rețete în format electronic, vor putea coresponda cu reprezentanți ai sistemului de sănătate din alte țări, vor accesa mai ușor informații utile și noutățile cu privire la evenimente/workshop-uri/ conferințe/ seminarii/ simpozioane/ sesiuni de lucru/ schimburi de experiență organizate în domeniul medico-sanitar.

Pentru informații suplimentare privind organizarea sesiunii de lucru, contactați: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Sediul de implementare: str. Ceasornicului, nr. 8, sector 1, Bucureşti, telefon 021/310.08.90, fax: 021/3130966, web: www.oamr.rooammromania@yahoo.com, persoana de contact: Vergilia Madalina FLOREA – manager de proiect.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing:Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.