În atenția asistenților medicali | Anunț angajare Apel din partea Organizației Mondiale a Sănătății Anunț
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Continuarea seriei Sesiunilor de promovare a rezultatelor

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 05 Aprilie 2013

3

 

Continuarea seriei Sesiunilor de promovare a rezultatelor proiectului si a campaniei si diseminare a rezultatelor Campaniei de informare şi constientizare – 25 aprilie 2013

În data de 24 aprilie a avut loc la Cluj a 5-a Sesiune de promovare a rezultatelor proiectului si a campaniei si diseminare a rezultatelor Campaniei de informare şi constientizare. Evenimentul  a fost organizat în cadrul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann – Nursing and Midwifery Board of Ireland (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”

Scopul sesiunilor este promovarea rezultatelor proiectului si a importantei formarii profesionale continue a personalului din sectorul sanitar in cadrul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informatiei a asistentilor medicali, în contextul informatizarii sistemului sanitar”  POSDRU/81/3.2/S/57946.

Obiectivele specifice ale sesiunilor sunt:
– promovarea beneficiilor formarii profesionale continue in randul personalului din sectorul sanatatii;
– promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibila a muncii in sectorul sanitar, intr-un sistem sanitar eficientizat prin informatizare, in vederea adoptarii de noi practici de lucru si îmbunatatirea conditiilor de munca.

Grupul de participanti la sesiunea a 5-a fost reprezentat de 20 asistenti medicali, dintre care 16 femei si 4 barbati, cu varste cuprinse intre 36 si 62 ani, care ocupa diferite pozitii in structurile OAMGMAMR si ale spitalelor din Cluj (lideri ai organizatiei/membrii ai Consiliului Judetean al filialei Cluj, asistenti sefi sau asistenti din diferite sectii ale spitalelor din Cluj).

Din analiza rezultatelor si a evaluarilor acestei sesiuni se desprind urmatoarele concluzii:

  1. tema sesiunii a suscitat un deosebit interes din partea participantilor, ceea ce subliniaza importanta implicarii angajatilor din sistemul de sanatate in demersuri ulterioare similare;
  2. nevoia de informare privind importanta formarii profesionale continue, metode inovative de crestere a adptabilitatii asistentilor medicali in contextul informatizarii sistemului de sanatate, discriminarea in sistemul de sanatate, conform marturiilor participantilor in cadrul sesiunii de discutii, conduce la recomandarea abordarii temelor sesiunii in demersuri ulterioare complexe, de tip cursuri si actiuni ample de constientizare.

Ca si concluzie generala se poate afirma ca sesiunea si-a atins in totalitate scopul, rezultat extrem de important pentru sustenabilitatea proiectului si impactul acestuia asupra grupului vizat.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, Sediul de implementare: str. Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1, Bucureşti, Telefon 021/224.00.55, fax: 021/224.00.75, Web: www.oamr.rooammromania@yahoo.com. persoana de contact: Vergilia Madalina FLOREA – manager de proiect.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.