Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Cum se vede ACCES la final?

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 10 Decembrie 2015

banda sigle ACCESS

Cum se vede ACCES la final?

Dupa ce v-am obișnuit cu diferite articole despre rezultatele punctuale obținute în cadrul proiectului ACCES, iată că a venit și momentul bilanțului final, în care vrem să subliniem oportunitățile și beneficiile aduse de activitățile derulate în cadrul proiectului pentru personalul angajat în sistemul sanitar din România, asistenți medicali dar și altor categorii de angajați. Astfel, la activitățile proiectului au participat 700 de persoane din 10 județe: Argeș, Ialomița, Călărași, Teleorman, Bistrița Năsăud, Sălaj, Maramureș, Arad, Timiș si București.

Acum la finalul proiectului, ne mândrim că am creat o platformă de oportunități pentru persoanele din grupul țintă al proiectului fiindcă activitățile dedicate acestora au fost diverse și integrate, urmărind niveluri diferite de dezvoltare ale unui individ. Platforma ACCES a inclus:

  • Participare la 15 ateliere de lucru cu caracter interactiv în domeniul egalității și reconcilierii vieții de familie cu viața profesională, pentru 600 de femei,
  • Participare la cursuri de calificare in meseriile de baby-sitter și îngrijitor bătrâni la domiciliu pentru 700 de femei,
  • Obținerea unui certificat de absolvire ANC recunoscut la nivel national, dar si la nivel european dupa aplicarea apostilei de la Haga, pentru 700 de femei,
  • Participare la 3 vizite de lucru transnaționale în Madrid (Spania) la schimburi de bune practici în domeniul egalității de gen cu accent pe reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, pentru 60 de femei,
  • Participare la cursuri de perfecționare în Tehnologia Informației și Comunicației pentru 90 de femei cu vârste peste 45 de ani,
  • Participare în campania de promovare și constientizare – acces pe piața muncii pentru 300 de persoane din sistemul medical, prin participarea la 3 conferinte regionale.

Platforma de oportunități a adus beneficii tuturor participantelor. Pe termen scurt, angajatele au beneficiat de dobândirea de noi informații cu privire la principiile egalității de șanse și gen, identificarea problemelor cu care se confruntă femeile privind egalitatea și reconcilierea vieții de familie cu viața profesională și identificarea de soluții privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională. Pe termen lung, beneficiile pe care ne-am dorit să le aducem au fost diversificarea abilităților și calificărilor deținute de cele 700 de femei implicate în proiect, mobilitatea sporită pe piața muncii, posibilitatea unei forme de venit suplimentar, conștientizarea oportunităților de dezvoltare a carierei și promovarea egalității de șanse pe piața muncii în sistemul medical.

Ordinul Asistenţilor Medicali Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și-a dorit, atât prin implementarea proiectului ACCES, dar și a celorlalte proiectele derulate, să investească în dezvoltarea carierei asistenților medicali, crescând astfel și imaginea profesiei în județele implicate în proiect.

Adriana Cârnu

Expert informare și promovare în cadrul proiectului ACCES

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni ! Contract nr. POSDRU/144/6.3/S/128613
Titlul proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.